ဘဏ္ နဲ႔ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္က ဘာကြာသလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးက႑ဟာ အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိပါတယ္shwedingar။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဘ႑ာေရးကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာလည္း အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ဖို႔ ခက္ခဲလာပါတယ္Morpheus

မိ႐ိုးဖလာဘဏ္လုပ္ငန္း (ဘဏ္အေကာင့္) ႏွင့္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ (မိုဘိုင္းေငြေခ်ျခင္း) ေတြရဲ႕ သာမန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးေတြကို ေအာက္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္shwedingarမိုဘိုင္းပုိက္ဆံအိတ္အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


hello


ဒါဆုိရင္ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ မိုဘိုင္းပုိက္ဆံအိတ္ ေတြၾကားမွာေရာ ဘယ္လိုကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိပါသလဲ။

ဒီမွာလည္း မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏိႈင္းယွဥ္ေပးထားပါတယ္shwedingar။ မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္အေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္သြားေအာင္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါMorpheus

ဘဏ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကြာျခားခ်က္ ဘဏ္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ ဘဏ်နှင့် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ကွာခြားချက် ဘဏ် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် difference between bank and mobile wallet bank mobile wallet

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။