ပင္နံပါတ္ (Pin Number) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ပင္နံပါတ္ (Pin Number) ဆိုတာ ဘဏ္မွာ သိမ္းဆည္းအပ္ႏွံထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြေတြကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ထားရတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ိဳးပါshwedingar.com။ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္ကတ္ (ATM ကတ္) အစရွိတဲ့ ဘဏ္ကထုတ္ေပးတဲ့ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေတြ အသံုးျပဳရပါတယ္Morpheus

အမ်ားအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေတြကို ဂဏန္း ၄ လံုး ကေန ၆ လံုးအထိ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဘဏ္က ကတ္ထုတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို စာအိတ္ေလးနဲ႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး တစ္ခါတည္း ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ အဲဒီနံပါတ္နဲ႔ ATM စက္မွာ သြားၿပီး သတ္မွတ္လိုတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္နံပါတ္ကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ဖို႔ လိုပါတယ္Morpheus

ATM ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မိုဘုိင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳတိုင္း ကိုယ့္ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္လိုအပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာမွတ္သားထားပါshwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ခ်ေရးထားျခင္း၊ တျခားလူမ်ားအား ေျပာျပျခင္းေတြ လံုးဝ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူးshwedingar.comလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေတြကုိ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ သတိထားသင့္တယ္ဆုိတာ ဒီမွာေလ့လာပါ။

ဘဏ္စာရင္းေတြထဲက ေငြေတြကို အဲဒီလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္နဲ႔ ကာကြယ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားတစ္ေယာက္က သိၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ စာရင္းထဲမွ ေငြအားလံုးကို ခိုးယူသံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် လံုၿခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Morpheus

ကိုယ့္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ေမ့သြားရင္ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုမွာ သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္shwedingar.com။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေမ့သြားလို႔ ဘဏ္ကျပန္ဖြင့္ေပးရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ပိုက္ဆံမကုန္သင့္ပဲ မကုန္ရေလေအာင္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို မေမ့ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါMorpheus

ဘဏ္ကတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ဘဏ္စာရင္းမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ပင္ ပင္နံပါတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ လျှို့ဝှက်နံပါတ် ပင်နံပါတ် pin number password

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။