ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ပင္နံပါတ္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္၊ အိုင္ဒီေတြေမ့သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် မွတ္ထားရတဲ့ အိုင္ဒီ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ နဲ႔ ပင္နံပါတ္ေတြကလည္း ပိုပိုမ်ားလာပါတယ္Trinity

အိုင္ဒီ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္နဲ႔ ပင္နံပါတ္ေတြကို ေမ့သြားတာတို႔၊ ေရာသြားတာတို႔ဆိုတာ ျဖစ္တတ္တဲ့အရာပါTrinity

တကယ္လို႔ ေမ့သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းၾကည့္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔finance။ ဝန္ေဆာင္မႈေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြစာရင္းေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ မွား႐ိုက္တဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္ ၃ ခါ ရွိသြားတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြစာရင္းကို ေလာ့ခ္ခ်တတ္ပါတယ္Trinity

ေငြစာရင္းကို ေလာ့ခ္ျပန္ေျဖရတာက ပိုအလုပ္ရႈပ္ၿပီး အခ်ိန္လည္း ပိုကုန္ေစပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ပါ။hello


ဒါဆို မွတ္မိဖို႔လိုတဲ့ အဓိက အိုင္ဒီေတြ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္၊ ပင္နံပါတ္ေတြက ဘာေတြလဲ။

 • ATM ပင္နံပါတ္
 • ၿမီစားကတ္ ပင္နံပါတ္ (Debit card)
 • မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အိုင္ဒီႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (Mobile banking)
 • အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အိုင္ဒီႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (Internet banking)
 • မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ အိုင္ဒီႏွင့္ ပင္နံပါတ္ (Mobile wallet)

ပင္နံပါတ္ (သို႔) လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေမ့သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

ေလာ့အင္ (login) ဝင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြကို မမွတ္မိတဲ့ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ မတူညီတဲ့ ဘဏ္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြဆီမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အဓိက အဆင့္ (၃) ဆင့္ကေတာ့

 • အြန္လိုင္း – အပ္ပလီေကးရွင္းမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ ပင္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို အသစ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မလားဆိုတာ စစ္ေဆးၾကည့္ပါfinance။ အိုင္ဒီ ေမ့သြားျခင္း (forgot user ID) သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ေမ့သြားျခင္း (forgot password) ဆိုတဲ့ လင့္ခ္ကိုရွာၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါfinance။ စာရင္းသြင္းထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ထဲ တစ္ႀကိမ္သုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ (OTP) ရရွိဖို႔အတြက္ စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္သြင္းဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
 • ဖုန္း – ေခၚဆိုမႈစင္တာ (call center) ကို ဖုန္းေခၚဆို၍လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္၊ ပင္နံပါတ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ဖို႔ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္finance။ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ အသုံးျပဳထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ထဲကို တစ္ႀကိမ္သုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ (OTP) ရရွိဖို႔အတြက္ စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေျပာျပေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
 • လူကိုယ္တိုင္ – ေအးဂ်င့္ (agent) သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ခြဲသို႔သြား၍လည္း ပင္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္အသစ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္finance။ အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္finance။ ပင္နံပါတ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားက အခေၾကးေကာက္ခံတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ပင္နံပါတ္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို ဘဏ္ဝန္ထမ္းအပါအဝင္ အျခားဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာျပပါနဲ႔financeဒီမွာဆက္ေလ့လာပါTrinity


စိတ္ခ်ရတဲ့ ပင္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ျပဳလုပ္နည္းအခ်ိဳ႕

 • ပိုရွည္ေလ ပိုစိတ္ခ်ရေလပါပဲfinance။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို အနည္းဆုံး ၈-၁၂ လုံးအထိ ထားပါ။
 • မတူညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ တူညီတဲ့ ပင္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ထားျခင္းကို ေရွာင္ပါfinance။ တကယ္လို႔ တူေနတယ္ဆိုရင္ မသမာသူတစ္ေယာက္ေယာက္က လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္တစ္ခုကို သိသြားတာနဲ႔ အျခားစာရင္းေတြကိုပါ ခိုးယူအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 • သိသာတဲ့၊ အသုံးမ်ားတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ပါfinance။ (ဥပမာ – 12345678, 111111, password)
 • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ပါfinance။ (ဥပမာ – နာမည္၊ ေမြးေန႔၊ ဖုန္းနံပါတ္)
 • စာစုမ်ား၊ စာလုံးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ပါfinance။ (ဥပမာ – iloveyou, dragon)
 • အကၡရာမ်ား၊ နံပါတ္မ်ားနဲ႔ သေကၤတမ်ားကို ေရာ၍ သုံးပါ။

ပင္နံပါတ္နဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ား မွတ္မိေနေစဖို႔ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

 • မတူညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ တူညီတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အနည္းငယ္ပဲ ကြဲလြဲတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ တူညီတဲ့ ပုံစံတစ္မ်ိဳးထဲကိုေတာ့ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 • လွ်ိဴ႕ဝွက္နံပါတ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ ဖိုင္တစ္ခုထဲမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္အတြက္ အရိပ္အႁမြက္ကို ခ်ေရးထားပါfinance။ (ဥပမာ – အစ စာလုံးအခ်ိဳ႕) လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္တစ္ခုလုံး ခ်ေရးထားျခင္းကို​ေတာ့ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။
 • ဖိုင္နာမည္ကိုလည္း “လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္” ဆိုၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားေရးထားတဲ့ ဖိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေစတဲ့ နာမည္မ်ိဳးမေပးပါနဲ႔။

ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြစာရင္းေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ခိုင္မာတဲ့လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေတြ ရွိထားဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္finance။ တကယ္လို႔​ ေမ့သြားခဲ့ရင္ေတာင္မွ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္Trinity

ဘဏ္စာအုပ္ေပ်ာက္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုရင္ ဒီေဆာင္းပါးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါTrinity

ပင္ ပင္နံပါတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ အိုင္ဒီ ပင္နံပါတ္ေမ့သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ပင္ေမ့သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေမ့သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ အိုင္ဒီေမ့သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ အိုင္ဒီမွတ္မိေနေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မွတ္မိေနေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ပင္နံပါတ္မွတ္မိေနေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ စိတ္ခ်ရတဲ့ပင္နံပါတ္ စိတ္ခ်ရတဲ့လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ လုံၿခဳံတဲ့ပင္နံပါတ္ လုံၿခဳံတဲ့လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ အိုင္ဒီေမ့ျခင္း ပင္ေမ့ျခင္း ပင္နံပါတ္ေမ့ျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေမ့ျခင္း ပင် ပင်နံပါတ် လျှို့ဝှက်နံပါတ် အိုင်ဒီ ပင်နံပါတ်မေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပင်မေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အိုင်ဒီမေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အိုင်ဒီမှတ်မိနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လျှို့ဝှက်နံပါတ်မှတ်မိနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပင်နံပါတ်မှတ်မိနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စိတ်ချရတဲ့ပင်နံပါတ် စိတ်ချရတဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ် လုံခြုံတဲ့ပင်နံပါတ် လုံခြုံတဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ် အိုင်ဒီမေ့ခြင်း ပင်မေ့ခြင်း ပင်နံပါတ်မေ့ခြင်း လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့ခြင်း what to do if you forget pin number password user ID how to remember passwords how to avoid forgetting passwords how to make secure passwords pin number

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။