ဖုန္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

လွ်ပ္စစ္႐ုံးမွာ လူကိုယ္တိုင္ မီတာေဘလ္သြားသြားေဆာင္ေနရတာ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျဖစ္လို႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနရသလားshwedingar။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဖုန္းကို အသုံးျပဳၿပီး မီတာေဘလ္ေတြေပးေဆာင္လို႔ရတယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားMorpheus

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အပ္ပလီေကးရွင္း (Mobile Banking App) ေတြ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ အပ္ပလီေကးရွင္း (Mobile Wallet App) ေတြကေနတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး ေပးေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီနည္းလမ္းေလးက ေအာက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရရွိေစပါတယ္Morpheus

 • လူထူထပ္တဲ့ေနရာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း
 • ကားခအကုန္အက်သက္သာျခင္း
 • ရက္လြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစျခင္း

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ (Mobile banking) ေတြ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ (Mobile wallet) ေတြ အားလုံးက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မတူဘူးဆိုေပမယ့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ေတြက ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ေလးေတြပါပဲMorpheus

၁. mBanking, iBanking ဒါမွမဟုတ္ mWallet အပ္ပလီေကးရွင္းထဲကို Log-in ဝင္ပါ။

တကယ္လို႔ ကိုယ့္မွာ mBanking ၊ mWallet အေကာင့္ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ဒီမွာ ႏွိပ္ၿပီး သူတို႔အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

တကယ္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕အေကာင့္ထဲမွာ ပိုက္ဆံ အလုံအေလာက္မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ပိုက္ဆံ အရင္သြင္းဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

 • ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ “ေဘလ္ေပးေဆာင္ရန္” ဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္စရာမီႏူး (“” – Hamburger Menu) ထဲမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အဲဒီထဲက “ေငြေပးေခ်ရန္” ဆိုတဲ့အပိုင္းထဲမွာ ရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ေအာက္မွာ နမူနာအျဖစ္ ပုံေလးျပထားေပးပါတယ္။
 • အပ္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက သုံးႏႈန္းထားတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ ကြဲျပားႏိုင္ေပမယ့္ ေဘလ္ေပးေဆာင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္တဲ့ စကားလုံးပဲျဖစ္ရပါမယ္။

 • အပ္ပလီေကးရွင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဘလ္ေပးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြမ်ားတဲ့အတြက္ အဲဒီထဲကမွ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ေ႐ြးရပါမယ္shwedingar။ ဒါမွမဟုတ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္႐ုံးကို ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမယ္။
 • မွတ္ခ်က္ – တစ္ခ်ိဳ႕အပ္ပလီေကးရွင္းေတြမွာ ေဘလ္မွတ္ပုံတင္ဖို႔ လိုအပ္တတ္ပါတယ္shwedingar။ အဲဒါဆိုရင္ အရင္ဆုံး ေဘလ္မွတ္ပုံတင္ဖို႔ ေ႐ြးရပါမယ္shwedingar။ (Biller registration)

 • လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္ေပးရပါမယ္shwedingar။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြက မီတာစာ႐ြက္ေပၚမွာ ရွိပါတယ္။
 • အခ်က္အလက္ေတြအကုန္လုံးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။
 • မွတ္ခ်က္ – ေဘလ္ေဆာင္ဖို႔ရက္လြန္ေနတဲ့ မီတာစာ႐ြက္ေတြအတြက္ေတာ့ mBanking/mWallet ေတြကေန ေပးေဆာင္လို႔မရပါ။

 • ေပးေဆာင္ရမယ့္ ပမာဏကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar။ ေငြပမာဏမွားၿပီးထည့္တာေတြက ေနာက္ဆက္တြဲ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
 • မွတ္ခ်က္ – ဘဏ္စာရင္း တစ္ခုထက္ပိုၿပီး သုံးေနသူေတြအတြက္ ေဘလ္ေပးေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္စာရင္းကေနေပးေဆာင္မလဲဆိုတာ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

မီတာအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေပးေဆာင္မယ့္ေငြပမာဏကို ကိုယ္ျဖည့္လိုက္တာေတြက မွန္ရဲ႕လားဆိုတာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္စစ္ပါ။

ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းကို အတည္ျပဳၿပီး လက္ခံရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ပါ။


123


မွတ္ခ်က္ – ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္း၊ ကားလက္မွတ္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ အိမ္သုံးအင္တာနက္ေဘလ္၊ နဲ႔ သင္တန္းေၾကး စတဲ့ တျခားေဘလ္အမ်ိဳးအစားေတြကိုလည္း ဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါေသးတယ္shwedingar။ ကုမၸဏီအတိအက်ကေတာ့ ကိုယ္သုံးေနတဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္Morpheus


သတိျပဳရမယ့္အခ်က္မ်ား

 • ပုံမွန္အားျဖင့္ ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ရွိပါတယ္shwedingar။ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္အတြက္ မီတာတစ္ေစာင္လွ်င္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၃၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀ က်ပ္ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရပါတယ္shwedingar။ ဒီဝန္ေဆာင္ခက ကိုယ္သုံးေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ကိုယ္တိုင္လွ်ပ္စစ္႐ုံးကိုသြားၿပီး ေဘလ္ေဆာင္ဖို႔ ေပးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
 • ဝန္ေဆာင္ခကို ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲကေန ျဖတ္ယူမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအတြက္လည္း စာရင္းထဲမွာ ေငြအလုံအေလာက္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။
 • ကိုယ္ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္shwedingar။ အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ ကိုယ့္ေပးေဆာင္လိုက္တဲ့ မီတာေဘလ္ကလည္း မွန္ကန္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပဲ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးေစႏိုင္ပါတယ္။
 • လွ်ပ္စစ္႐ုံးကေန ေစာဒကတက္စရာမျဖစ္ရေအာင္ မီတာစာ႐ြက္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပမာဏအတိအက်ကို ေပးေဆာင္ရပါမယ္။
 • ရက္လြန္ေနတဲ့ မီတာစာ႐ြက္ေတြအတြက္ အြန္လိုင္းေပးမန႔္ေတြကေန လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ အဲဒီအတြက္ ႐ုံးမွာ သြားၿပီးေပးေဆာင္ရပါမယ္shwedingar။ ေနာက္က်ေၾကးေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ မီတာေဘလ္ေတြကို အခ်ိန္မီေပးေဆာင္ပါ။
 • တကယ္လို႔ တစ္ခုခုမွားယြင္းေနတယ္လို႔ထင္ရင္ ကိုယ္အသုံးျပဳတဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ဆက္သြယ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ (Mobile banking – mBanking) ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ (Internet banking – iBanking) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္မရင္းႏွီးေသးရင္ သူတို႔အေၾကာင္းကို ဒီမွာ ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ (Mobile wallet – mWallet) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္မရင္းႏွီးေသးရင္ သူတို႔အေၾကာင္းကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Morpheus

မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်ျခင္း မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီတာခေပးေဆာင္ျခင္း မီတာခ မီတာခေပးေဆာင္ျခင္း မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္မီတာခေပးေဆာင္ျခင္း ဖုန္းျဖင့္မီတာခေပးေဆာင္ျခင္း ဖုန္းနဲ႔မီတာခဘယ္လုိေပးမလဲ မိုဘုိင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔မီတာခေဆာင္ျခင္း မီတာခေပးျခင္း မုိဘုိင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔မီတာခဘယ္လုိေပးရမလဲ မီတာခဘယ္လုိေပးရမလဲ မိုဘိုင်းငွေပေးချေခြင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်လျှပ်စစ်မီတာခပေးဆောင်ခြင်း မီတာခ မီတာခပေးဆောင်ခြင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်မီတာခပေးဆောင်ခြင်း ဖုန်းဖြင့်မီတာခပေးဆောင်ခြင်း ဖုန်းနဲ့မီတာခဘယ်လိုပေးမလဲ မိုဘိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့မီတာခဆောင်ခြင်း မီတာခပေးခြင်း မိုဘိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့မီတာခဘယ်လိုပေးရမလဲ မီတာခဘယ်လိုပေးရမလဲ pay for electricity with phone pay for electricity with mobile banking

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။