မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်ျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘဏ္မွစ၍ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၊ အျခားသီးျခား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြက မိုဘိုင္းဖုန္းအေျခခံေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္Morpheus

ဒါ့အျပင္ မတူညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြက မတူညီတဲ့ အေခၚအေဝၚအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳတတ္တာေၾကာင့္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္နဲ႔ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားက နားလည္ရခက္တတ္ပါတယ္Morpheus

ဒါေတြကို နားလည္ရလြယ္ေအာင္ ေအာက္ကအတိုင္း ကိုယ့္ရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို အရင္ဆံုးစဥ္းစားပါMorpheus

  • ေငြသိမ္းမယ္။
  • မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေငြပို႔မယ္။
  • ဒီဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ ေငြေပးေခ်မယ္။
  • ဆုိင္ေတြမွာ ေငြေပးေခ်မယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကို အေျခခံထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္ရဲ႕ မိုဘုိင္းဖုန္းေပၚမွာ ဒါေတြကို ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္Morpheus

မွတ္ခ်က္ dingar။     dingar။ မိုဘိုင္းအပ္ပလီေကးရွင္း အေျခခံၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးတဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အနည္းငယ္ ဆင္တူေပမယ့္ အဓိကကြာျခားခ်က္ကေတာ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈက ရွိၿပီးသား ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ လုိတာပါပဲdingarမိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္ကြာျခားခ်က္ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။testing


ေငြသိမ္းမယ္။

ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရပါမယ္dingar။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေအးဂ်င့္မွတစ္ဆင့္ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ ျပဳလုပ္လို႔ ရပါၿပီMorpheus

ဒါကေတာ့ ဘဏ္စာရင္းထဲ ေငြသြင္းတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္dingar။ မတူတာက ဘဏ္ခြဲ၊ ATM စက္ေတြမွာ မဟုတ္ပဲ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ထားတဲ့ အေကာင့္ကေနတစ္ဆင့္ ေအးဂ်င့္ဆီမွာ ျပဳလုပ္ရတာပါပဲMorpheus

မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေငြပို႔မယ္။

မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေငြလႊဲတဲ့အခါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူတူတဲ့ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ကန တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူရဲ႕ ေအးဂ်င့္ကေနျဖစ္ေစ ေငြလႊဲပို႔ႏုိင္ပါတယ္dingar။ ေအးဂ်င့္ကေနလႊဲတာဆုိရင္ေတာ့ ေငြလက္ခံသူက သြားေရာက္ထုတ္ယူဖို႔ လိုပါတယ္Morpheus

ေငြလက္ခံသူရဲ႕ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေငြလႊဲျခင္းက ေငြလက္ခံသူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲကို ေငြလႊဲတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္dingar။ ေအးဂ်င့္ဆီမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲတာကေတာ့ ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္နဲ႔  ဘဏ္ကုိ ေငြလႊဲပို႔သလိုပါပဲdingar။ ေငြလက္ခံသူက ဘဏ္မွာ သြားထုတ္ရသလို ေအးဂ်င့္ဆီမွာ ေငြသြားထုတ္ဖို႔ လုိပါတယ္Morpheus

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ ေငြေပးေခ်မယ္။

မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်တဲ့ အပ္ပလီေကးရွင္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ (ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၊ ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ ကားလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္း၊ အြန္လုိင္းေစ်းဆိုင္မ်ားကို ေငြေပးေခ်ျခင္း အစရွိတဲ့) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အြန္လုိင္းကေန ေငြေပးေခ်ႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ ေငြေပးေခ်မယ္။

ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ ဖုန္းကိုအသံုးျပဳၿပီး ေငြေပးေခ်ႏုိင္တဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်ျခင္း အပ္ပလီေကးရွင္းေတြ ရွိပါတယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ အပ္ပလီေကးရွင္းေတြက ေငြေပးေခ်ဖို႔အတြက္ QR code ကို အသံုးျပဳတတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ အပ္ပလီေကးရွင္းေတြမွာ ေငြေပးေခ်ရမယ့္ ကုန္သည္ရဲ႕ အေကာင့္နံပါတ္လိုအပ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။testing


မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္အေၾကာင္း သိၿပီဆိုေတာ့ သူနဲ႔ပက္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း ဒီမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။testing


အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

မိုဘုိင္းပိုက္ဆံ (mobile money, e-money) ဆိုတာဘာလဲ။

မိုဘုိင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳၿပီး လက္ခံရရွိတဲ့ေငြ၊ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ေငြနဲ႔ သံုးစြဲတဲ့ေငြကို မိုဘုိင္းပိုက္ဆံလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္ (mobile wallet, e-wallet, digital wallet) ဆိုတာဘာလဲ။

မိုဘုိင္းစက္ကိရိယာအေပၚမွာ ေငြေပးေခ်ျခင္း အခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္တဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ိဳးပါdingar။ ေငြသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း၊ ေငြလြႊဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

မိုိဘုိင္းေငြေပးေခ်ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။

မိုဘုိင္းစက္ကိရိယာကို အသံုးျပဳၿပီး ျပဳလုပ္ရတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ (mobile banking, mBanking) ဆိုတာဘာလဲ။

ဘဏ္မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားတဲ့ မိုဘုိင္းစက္ကိရိယာမ်ားအေပၚမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အပ္ပလီေကးရွင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်ျခင္းဆိုတာဘာလဲ မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် မိုဘိုင်းငွေပေးချေခြင်းဆိုတာဘာလဲ mobile wallet mobile payment

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။