ထပ္ခါတလဲလဲ ေပးေဆာင္ရတဲ့ အခေၾကးေငြ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ခရက္ဒစ္ကတ္ထဲကေန သံုးစြဲလိုက္တဲ့ ေငြပမာဏအေပၚ ပံုမွန္တြက္ခ်က္ေကာက္ခံတဲ့အတိုးအျပင္ သတိထားရမယ့္ (ဝန္ေဆာင္ခ) အခေၾကးအေျမာက္အျမားရွိပါတယ္shwe။ ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက သူတို႔ထုတ္ေပးတဲ့ကတ္ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံတာေတြလည္း တူမွာမဟုတ္ပါဘူးCypher

အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတတ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္ခေတြကေတာ့ –

ေလွ်ာက္ထားခ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးခ

ခရက္ဒစ္ကတ္အသစ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ေၾကး

တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ခရက္ဒစ္ကတ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး သတ္မွတ္ေကာက္ခံပါတယ္။

ATM စက္တြင္ လက္က်န္ေငြစစ္ေဆးခ

 • မ်ားေသာအားျဖင့္ ကတ္ထုတ္ေပးတဲ့ဘဏ္ရဲ႕ ATM မွာ အခမဲ့ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ တျခားဘဏ္ရဲ႕ ATM မွာ လက္က်န္ေငြစစ္ရင္ေတာ့ ပိုက္ဆံျဖတ္ခံရႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။
 • အခုဆိုရင္ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းဘဏ္အပ္ပလီေကးရွင္းေတြ၊  အြန္လိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြရွိလာတဲ့အတြက္ အဲဒီကေနလည္း လက္က်န္ေငြေတြနဲ႔၊ ေနာက္ဆံုးေပးေခ်ခဲ့တဲ့ စာရင္းရွင္းတမ္းေတြပါ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါၿပီ။

ရွင္းတမ္းပံုႏွိပ္ခ

ဘဏ္ေတြက စာရင္းရွင္းတမ္းေတြကို အီးေမးလ္ကေနပဲ ပို႔ေပးေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ပံုႏွိပ္ၿပီး ပို႔ေပးေစခ်င္ရင္ေတာ့ ပံုႏွိပ္ခ ေပးေဆာင္ရပါမယ္။

ျပစ္ဒဏ္ေၾကး (တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ေပးေဆာင္ျခင္းေၾကး)

 • အေသးစိတ္ေလ့လာရန္
 • လစဥ္ရွင္းတမ္းထဲမွာပါတဲ့ေၾကြးက်န္ပမာဏကို အျပည့္မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါက ျပစ္ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရပါမယ္။

ေနာက္က်ေၾကး

 • အေသးစိတ္ေလ့လာရန္
 • ေၾကြးက်န္ေငြေနာက္ဆံုးေပးဆပ္ရမည့္ရက္အမီ အနည္းဆံုးဆပ္ေငြကို ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေနာက္က်ေၾကး ေကာက္ခံပါတယ္။

ႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ျခင္း (ATM စက္မွ ေငြသားထုတ္ယူျခင္း)

 • အေသးစိတ္ေလ့လာရန္
 • ATM စက္ကေန ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ယူပါက ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ခ (ဝန္ေဆာင္ခ) ေပးေဆာင္ရပါမယ္။
 • တစ္ျခားဘဏ္ရဲ႕ ATM စက္ကေနျဖစ္ျဖစ္ ႏို္င္ငံျခား ATM ကေနျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ခ ပိုမိုေကာက္ခံပါတယ္။
 • ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ခအေပၚမွာလည္း အတိုးေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္shwe။ အတိုးမဲ့ကာလမွ အျပည့္ျပန္ဆပ္ရင္ေတာ့ အတိုးေပးစရာမလိုပါဘူး။

ကန္႔သတ္ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္ခ

 • အေသးစိတ္ေလ့လာရန္
 • ကန္႔သတ္ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သံုးစြဲပါက ကန္႔သတ္ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္းဝန္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရတတ္ပါတယ္။

ကတ္လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္ခ

 • ကတ္ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ကတ္အသစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံပါတယ္။
 • ကတ္တစ္ကတ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၅ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကုန္ပါက အသစ္ျပန္လည္ လဲလွယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အဲဒီအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ေတာင္းခံတဲ့ ဘဏ္ေတြရွိပါတယ္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဝန္ေဆာင္ခ

လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ေမ့သြားတဲ့အခါ အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခ ေပးေဆာင္ရပါမယ္။

 

ဒီဝန္ေဆာာင္ခအမ်ဳိးမ်ဳိးကို လစဥ္စာရင္းရွင္းတမ္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါမယ္shwe။ စာရင္းရွင္းတမ္းထဲကအတိုင္း အျပည့္မေပးေဆာင္ပါက အတိုးမ်ား ( ျပစ္ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ေနာက္က်ေၾကး) ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္Cypher

ဒါဆိုရင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ သံုးတာ မေကာင္းဘူးလားshwe။ သူ႕မွာလည္း ေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ခရက္ဒစ္ကတ္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အႏၱရာယ္မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ခရက္ဒစ္ကတ္ အလုပ္လုပ္ပံု

ခရက္ဒစ္ကတ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ အခေၾကးမ်ား ဝန္ေဆာင္ခ ဒဏ္ေၾကး အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ ခရက်ဒစ်ကတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကဒ် အခကြေးများ ဝန်ဆောင်ခ ဒဏ်ကြေး credit card service penalty fees Credit card

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။