ကန္႔သတ္ေခ်းေငြပမာဏ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ခရက္ဒစ္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ ဘဏ္က သင့္ကတ္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ကတ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိသံုးႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ျပန္ဆပ္ရမယ္ဆိုတာကို အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အဲဒီအကဲျဖတ္မႈမွာ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဘဏ္က ယံုၾကည္တဲ့ပမာဏကို  ကတ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ပမာဏအျဖစ္ ခ်မွတ္ေပးတာပါshwedingar။ အဲဒီခ်မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏဟာ ကတ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးသံုးႏိုင္မယ့္ ပမာဏပဲျဖစ္ပါတယ္Morpheus

လခစားဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကတ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ပမာဏက သင့္ရဲ႕လစာထက္ နည္းတဲ့ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ့္လစာရဲ႕ ၃.၅ ဆ အထိ ခ်မွတ္ေပးတတ္ပါတယ္Morpheus

ကန္႔သတ္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီလိုေတာင္းဆိုျခင္းက ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး မသံုးျဖစ္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ကန္႔သတ္ပမာဏတိုးျမႇင့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ကိုေတာ့ ဘဏ္မွ ဆံုးျဖတ္ေပး ရပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ေငြျပန္ဆပ္ျခင္းမွတ္တမ္း ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကတ္စေလွ်ာက္တဲ့အခ်ိန္ကထက္ လစာတိုးလာတယ္ဆိုရင္ ကန္႔သတ္ပမာဏ တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ အတည္ျပဳေပးေကာင္းေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘဏ္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္Morpheus

ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္း

တစ္ခ်ဳိ႕ဘဏ္ေတြက ကန္႔သတ္ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ မေပးပါဘူးshwedingar။ ဒီပမာဏကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းက အလိုအေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္သြားၿပီး ေပးေခ်မႈအတြက္ ေငြမေလာက္ေၾကာင္း အသိေပးပါလိမ့္မယ္Morpheus

ကန္႔သတ္ပမာဏထက္ နည္းနည္းပိုၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ေပးတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္shwedingar။ (ဥပမာ – ကန္႔သတ္ပမာဏကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ၁၀%အထိ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားပါတယ္။) ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ဒီလိုမျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ဘဏ္ေတြက ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိတ္ေပးထားေပးႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ယာယီကန္႔သတ္ပမာဏတိုးျမႇင့္ျခင္း

တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ခဏတျဖဳတ္ ကန္႔သတ္ပမာဏ တုိးခြင့္ေပးတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္shwedingar။ ခဏတျဖဳတ္ တိုးျခင္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ဒါေပမယ့္ ယာယီကန္႔သတ္ပမာဏတိုးျခင္းအတြက္ ဘဏ္မွ ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံပါလိမ့္မယ္shwedingar။ အသံုးျပဳခဲ့သမွ်ကို ေနာက္ဆံုးေပးဆပ္ရမည့္ရက္ မတိုင္ခင္ေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါက အတိုးႏွင့္ ေနာက္က်ေၾကးပါေပးေဆာင္ရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း သတိရဖို႔လိုပါတယ္။hello


ခရက္ဒစ္ကတ္သံုးတဲ့အခါ ဒီအရာေတြအတြက္ပဲ ကုန္က်တာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingarအျခားေပးေဆာင္ရတဲ့ ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိပါေသးတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ သံုးမယ္ဆိုရင္ ခရက္ဒစ္ကတ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၿပီးမွသာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္shwedingarခရက္ဒစ္ကတ္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ကုန္က်စရိတ္၊ အႏၱရာယ္မွာ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါဦး။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ခရက္ဒစ္ကတ္ အလုပ္လုပ္ပံု

ခရက္ဒစ္ကတ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ကန္႔သတ္ပမာဏ သံုးႏုိင္တဲ့ ပမာဏ အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ ခရက်ဒစ်ကတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကဒ် ကန့်သတ်ပမာဏ သုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏ credit card credit limit Credit card

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။