ဗီဒီယို – တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရး ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ အမ်ားစုက သိထားၿပီးသား ဆိုေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲဒီဘက္ကို အခ်ိန္ေပးၿပီး အာ႐ုံသိပ္မစိုက္ျဖစ္ၾကပါဘူးfinance

တကယ္ေတာ့ တစ္ခါတေလမွာ ဘယ္ကေနစလုပ္ရမွန္းေတာင္ ေသခ်ာမသိတာေတြ ရွိပါတယ္finance

တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုစဥ္းစားရမလဲ၊ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေငြေရးေၾကးေရးကို စီမံခန႔္ခြဲတဲ့အခါ သိထားရမယ့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြကိုပါ ဒီဗီဒီယိုေလးမွာ ရွင္းျပထားပါတယ္financeworldေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။