ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘဏ္ကတ္ကို ရွာလို႔ မေတြ႕ေတာ့ဘူးလားshwedingar။ ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ အခိုးခံရတာမ်ိဳး ၾကံဳရတာလားNeo

ၿမီစားကတ္ (Debit card) ျဖစ္ျဖစ္၊ အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit card) ျဖစ္ျဖစ္ ဘဏ္ကတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့အခါ အျခားဘယ္သူမွ အသံုးမျပဳခင္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတာေတြကို အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္Neo

ကတ္ေတြက ATM မွာ အသံုးျပဳတဲ့အခါ ပင္နံပါတ္ရိုက္ထည့္ရျခင္း၊ အြန္လုိင္းတြင္အသံုးျပဳရန္ OTP လုိအပ္ျခင္း စသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမင့္ထားေပမယ့္လည္း ဒါေတြက အၿမဲတမ္း လံုးဝစိတ္ခ်ရတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးNeo

တစ္ခ်ိဳ႕ကတ္ေတြဆိုရင္ ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ အေသးစားဝယ္ယူမႈေတြအတြက္ ပင္နံပါတ္၊ လက္မွတ္မလိုပဲ (ဥပမာ – payWave) အသံုးျပဳလုိ႔ရတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္Neo

ဒါေၾကာင့္ တကယ္လုိ႔ ကတ္ကိုရွာလုိ႔ မေတြ႕ဘူးဆိုရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္Neo

  • မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ ကတ္ကိုပိတ္ျခင္း – မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ (Mobile banking) ရွိတဲ့ ဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကတ္ကို ယာယီပိတ္ထားလို႔ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒီလုိလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကတ္ကုိ ေအးေဆးရွာေဖြဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုရေစပါတယ္။
  • ေခၚဆိုေမးျမန္းမႈစင္တာမွ ကတ္ကိုပိတ္ျခင္း – မိုဘုိင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ဘဏ္ကိုဖုန္းဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားပါshwedingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြမွာ ကတ္ကုိ ယာယီပိတ္ထားလုိ႔ရတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါကလည္း ကတ္ရွာဖို႔ အခ်ိန္ပိုရေစပါတယ္shwedingar။ ဘဏ္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေခၚဆိိုေမးျမန္းမႈစင္တာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဒီမွာ ရယူဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္
  • ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း စာတင္၍ ကတ္ကိုပယ္ဖ်က္ပါ။ – ကတ္မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာ လံုးဝေသခ်ာၿပီဆုိရင္ ဘဏ္ကို ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆဘဏ္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေခၚဆိိုေမးျမန္းမႈစင္တာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုက္ၿပီး ကတ္ကုိပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေျပာပါshwedingar။ တစ္ခုမွတ္ထားရမွာက ကတ္ကို ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေနာက္ျပန္ရွာေတြ႕ခဲ့ရင္ေတာင္ အဲဒီကတ္ကို အသံုးျပဳလုိ႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
  • ေငြလႊဲေျပာင္းမႈေတြကို စစ္ေဆးပါ – ကိုယ့္ကတ္နဲ႔ ကုိယ္မသိပဲ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က အသံုးျပဳထားလားဆိုတာသိဖုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္းေတြကို စစ္ေဆးပါshwedingar။ ပံုမွန္မဟုတ္တာတစ္ခုခု ေတြ႕တယ္ဆုိရင္ ဘဏ္ကို အေၾကာင္းၾကားပါshwedingar။ အၿမဲတမ္းေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္ (အေၾကြးဝယ္ကတ္အတြက္) ပိုက္ဆံေတြကို ျပန္ရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းနည္းနည္းေတာ့ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။
  • ကတ္အသစ္ေလွ်ာက္ထားပါ – ကတ္အသစ္ရရွိဖို႔အတြက္ ကတ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပင္မဘဏ္ကို သြားေရာက္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ဘဏ္အမ်ားစုကေတာ့ ကတ္အသစ္အတြက္ အခေၾကး (ဥပမာ – ၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိ) ေကာက္ခံတတ္ပါတယ္shwedingar။ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာနဲ႔အတူ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ကတ္အသစ္ကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးေကာင္း လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ကတ္ေတြက ေငြသားကိုင္ေဆာင္တာနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ အနည္းငယ္ပိုလံုၿခံဳတယ္ဆိုေပမယ့္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ခိုးယူသူေတြကေတာ့ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အသံုးျပဳလို႔ရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ကတ္ေတြကို လံုၿခံဳစြာ သိမ္းပါshwedingar။ ေနရာထားမွားတယ္ဆုိရင္လည္း ခ်က္ခ်င္းျပန္ရွာပါNeo

ေငြေတြ လံုၿခံဳစြာရွိေစဖုိ႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္၊ OTP ေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာျပပါနဲNeo

ေငြစုဘဏ္စာအုပ္အထားမွားတယ္ဆိုရင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကို ဒီမွာေလ့လာၾကည့္ပါNeo

ဘဏ္ကတ္ ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္သြားရင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္သြားလို႔ ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္ ဘဏ္ကတ္ပ်က္စီးျခင္း ATM ကတ္ေပ်ာက္သြားရင္ဘာလုပ္ရမလဲ credit card ေပ်ာက္သြားရင္ဘာလုပ္ရမလဲ ခရက္ဒစ္ကတ္ေပ်ာက္သြားရင္ဘာလုပ္ရမလဲ အေၾကြးဝယ္ကတ္ေပ်ာက္သြားရင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ေအတီအမ္ကတ္ ခရက္ဒစ္ကတ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ ATM ကတ္ Credit ကတ္ ဘဏ်ကတ် ဘဏ်ကတ်ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘဏ်ကတ်ပျောက်သွားလို့ ဘဏ်ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း ဘဏ်ကတ်ပျောက် ဘဏ်ကတ်ပျက်စီးခြင်း ATM ကတ်ပျောက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ credit card ပျောက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ ခရက်ဒစ်ကတ်ပျောက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ အကြွေးဝယ်ကတ်ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အေတီအမ်ကတ် ခရက်ဒစ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကတ် ATM ကတ် Credit ကတ် ATM card bank card credit card what to do if you lose your bank card

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။