အေၾကြးဝယ္ကတ္၊ MPU ကတ္၊ ၿမီစားကတ္၊ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္၊ Visa ကတ္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ကတ္အမ်ိဳးအစားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ေတြ႕ဖူး၊ ၾကားဖူးၾကမွာပါshwedingar။ ATM card, Prepaid card, Credit card, Debit card, MPU card, Visa card, Mastercard card, JCB card, UnionPay card… စသျဖင့္ ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္Morpheus

  • MPU, JCB, Mastercard, JCB, UnionPay, Visa ေတြက ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီကုမၸဏီေတြဟာ ေစ်းဝယ္တဲ့ဆိုင္ေတြမွာရွိတဲ့ ကတ္ဖတ္စက္ကေန ဒါမွမဟုတ္ အြန္လိုင္းေငြေခ်မႈဂိတ္ေဝးကေနတစ္ဆင့္ အီလက္ထေရာနစ္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီကတ္ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းကုမၸဏီေတြအေၾကာင္းကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။
  • ကတ္ထုတ္ေပးေသာဘဏ္ဆိုသည္မွာ ကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ေပးလိုက္ေသာ ဘဏ္ကို ဆိုလိုပါတယ္shwedingar။ ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေသာကုမၸဏီက ညႊန္ၾကားလိုက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကတ္ထဲက ေငြကို ဘဏ္က ကိုင္တြယ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Bank Card Dimensions

ဘဏ္ကတ္အမ်ိဳးအစား အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္ ဘဏ္ကတ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု လကၡဏာခ်င္း တူပါတယ္shwedingarဘဏ္ကတ္တစ္ခုမွာ ဘယ္လုိ လကၡဏာရပ္ေတြရွိလဲဆိုတာကို ဒီမွာ ဆက္လက္ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ား

ဘဏ္ကတ္ ဘဏ္ကတ္မ်ား ဘဏ္ကဒ္ ဘဏ္ကဒ္မ်ား အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ကုမၸဏီ ဗီဇာကတ္ ဗီဇာကဒ္ ဘဏ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကတ် မြီစားကတ် MPU ကတ် Visa ကတ် ဗီဇာကတ် ဘဏ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကဒ် မြီစားကဒ် MPU ကဒ် Visa ကဒ် ဗီဇာကဒ် ကတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီ ဗီဇာကဒ် bank card credit card debit card mpu card visa card visa company

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။