ဘဏ္ကတ္တစ္ခုမွာ ဘယ္လိုလကၡဏာရပ္ေတြ ပါရွိလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ကတ္ေတြရဲ႕ ဒီဇိုင္းပံုစံက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာရပ္ေတြ ပါရွိတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။testing


 

testing


ဘဏ္ကတ္ေတြ အသံုးျပဳတဲ့အခါ ပင္နံပါတ္လိုပါတယ္dingar။ ဘဏ္ကတ္ရဲ႕ လကၡဏာရပ္ေတြကို သိၿပီဆိုေတာ့ ပင္နံပါတ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သတိထားရမွာေလးေတြကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါဦးTank

ဘာလို႔ ဘဏ္ကတ္ေတြကို လိုအပ္လဲဆိုတာ ေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။testing


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ား

ဘဏ္ကတ္ ဘဏ္ကတ္မ်ား ဗီဇာကတ္ ဘဏ္ကဒ္ ဘဏ္ကဒ္မ်ား ဗီဇာကဒ္ အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ စီဗြီဗြီ စီဗြီစီ unionpayကတ် unionpayကဒ် ဘဏ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကတ် မြီစားကတ် MPU ကတ် Visa ကတ် ဗီဇာကတ် ဘဏ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကဒ် MPU ကဒ် Visa ကဒ် ဗီဇာကဒ် မြီစားကဒ် စီဗွီဗွီ စီဗွီစီ unionpayကတ္ unionpayကဒ္ bank card credit card debit card mpu card visa card unionpay card mastercard jcb card mpu upi jcb mastercard unionpay cvv cvc card verification value card validation code chip

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။