ပင္မဘဏ္ခြဲေရြးခ်ယ္မႈမမွားေစရန္ သတိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ပင္မဘဏ္ခြဲ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ပင္မဘဏ္ခြဲဆိုတာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားတဲ့ ဘဏ္ခြဲကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္Tank

ပင္မဘဏ္ခြဲေရြးခ်ယ္မႈဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြအေပၚ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္shwedingar။ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္အားျဖင့္ တနလၤာ မွ ေသာၾကာ၊ မနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၃ နာရီအထိသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေစႏိုင္ပါေသးတယ္Tank

ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရေငြေၾကးစီမံျခင္းနဲ႔ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ ဘဏ္ခြဲေရြးခ်ယ္ျခင္းက ဘာေၾကာင့္ အေရးပါေနတာလဲTank

ပင္မဘဏ္ခြဲက ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။

ပင္မဘဏ္ခြဲက ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲဆိုရင္ အခ်က္ (၂) ခ်က္ ရွိပါတယ္Tank

shwedingar။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ
shwedingar။ ကုန္က်စရိတ္

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ

ပင္မဘဏ္ခြဲကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္ ေနရာမွာပဲ ေရြးခ်ယ္တာ အေကာင္းဆံုးပါTank

  • ကိုယ္နဲ႔နီးတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ပင္မဘဏ္ခြဲကို ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အတြက္ ဘဏ္ခြဲကိုသြားဖို႔လိုအပ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သြားလာရတာလည္း အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစပါတယ္။
  • လူသိပ္မမ်ားတဲ့ ဘဏ္ခြဲကို ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကလည္း ဘဏ္ကိုသြားရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး တျခားလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ အခ်ိန္ပိုရလာႏိုင္ပါတယ္။
  • လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ဘဏ္ခြဲကို ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းကလည္း မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါ။
  • ဘဏ္စာအုပ္၊ ဘဏ္ကတ္ စတာေတြ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပင္မဘဏ္ခြဲမွာ ျပန္ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာတဲ့အခါ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ပင္မဘဏ္ခြဲကို သြားေရာက္ႏိုင္မယ့္ ေနရာမ်ိဳးမွာ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။
  • ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈရွိၿပီး အကူအညီေပးတတ္တဲ့ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိတဲ့ ဘဏ္ခြဲကို ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာလည္း မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါပဲ။

ကုန္က်စရိတ္

ပင္မဘဏ္ခြဲေရြးခ်ယ္မႈဟာလည္း ကုန္က်စရိတ္အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္shwedingar။ ၾကာၾကာမွတစ္ခါ ေငြလႊဲ၊ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားအဖို႔ သိပ္မသိသာလွေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မၾကာမၾကာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပင္မဘဏ္ခြဲကို မွားယြင္းစြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္ သိသိသာသာ မ်ားလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္Tank

  • ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိစာရင္းထဲကို ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ပင္မဘဏ္ခြဲမဟုတ္ရင္ (နယ္တြင္း၊ နယ္ျခား) ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားအတိုင္း ေကာက္ခံေလ့ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ေငြအသြင္းအထုတ္လုပ္ဖို႔ အဆင္ေျပမယ့္ေနရာမွာ ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။
  • ဘဏ္ကတ္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဘဏ္စာအုပ္ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း၊ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း စသည္တို႔အတြက္လည္း ပင္မဘဏ္ခြဲမွာသာ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္းရွိပါတယ္shwedingar။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါကလည္း ဝန္ေဆာင္ခ ပိုမိုေကာက္ခံတတ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔နီးရာ၊ အလုပ္နဲ႔နီးရာဘဏ္ခြဲမွာ ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။
  • မိမိေနထိုင္ရာေနရာ၊ အလုပ္လုပ္ရာေနရာနဲ႔ ေဝးကြာတဲ့ေနရာမွာ ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မိပါက သြားလာရအခ်ိန္ကုန္သည့္အျပင္ ခရီးစရိတ္လည္း ပိုမိုကုန္က်ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ နီးရာေနရာမွာ ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပရာေနရာ၊ လက္လွမ္းမီရာေနရာမွာ ပင္မဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။world


ပင္မဘဏ္ခြဲကို ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြသိၿပီ ဆိုေတာ့ ဘယ္ဘဏ္စာရင္းကိုေရြးရမလဲ သိခ်င္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘဏ္စာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏိႈင္းယွဥ္မႈမွာ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ ဘဏ္စာရင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါTank

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ လိုအပ္တာေတြကိုလည္း ဒီမွာ ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ပင္မဘဏ္ခြဲဆိုတာဘာလဲ ပင္မဘဏ္ခြဲ ဘဏ္ ဘဏ္ခြဲ ပင္မဘဏ္ခြဲက ဘာလုိ႔အေရးပါတာလဲ ပင္မဘဏ္ခြဲဘယ္လုိေရြးမလဲ ပင်မဘဏ်ခွဲ ရွေးချယ်မှုမမှားစေရန် သတိထားသင့်တဲ့အချက်များ what is home branch how to choose why important

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။