စာရင္းေသအပ္ေငြ ပေဟဠိ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

 

တစ္ႏွစ္အတြင္း စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ ရရွိႏိုင္သည့္အတိုးပမာဏကို တြက္ၾကည့္ရန္ စာရင္းေသအပ္ေငြအတိုးတြက္စက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္Neo

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတိုးတြက္စက္


အေျဖကိုၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။

အတိုးေငြ အမ်ားဆံုး ရႏိုင္ေသာ စာရင္းေသအပ္ေငြမွာ နံပါတ္ (၃) ျဖစ္ပါတယ္Neo

dingar။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈.၇% ျဖင့္ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းနဲ႔ သက္တမ္းျပည့္တိုင္း အတိုးေရာအရင္းပါ တစ္ႏွစ္တိတိ သက္တမ္းတိုးေပးတဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းdingar။ => ဆိုလိုတာက ၁၂ ခါ ဆက္တိုက္ သက္တမ္းတိုးသြားမယ့္ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းရွိ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း => ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းမွာ ၈.၉၃% ျဖစ္ပါတယ္။
(၈.၇% ÷ ၃၆၅ = ၀.၀၂၃၈% ေန႔စဥ္တိုးdingar။ ၀.၀၂၃၈% x ၃၀ = ၀.၇၁၅% ရက္ ၃၀ အပ္ေငြအတြက္အတိုးႏႈန္းdingar။ (၁ + ၀.၇၁၅%)၁၂ – ၁ = ၈.၉၃%)

dingar။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈.၇၅% ျဖင့္ ရက္ ၉၀ သက္တမ္းနဲ႔ သက္တမ္းျပည့္တိုင္း အတိုးေရာ အရင္းပါ တစ္ႏွစ္တိတိ သက္တမ္းတိုးေပးတဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းdingar။ => ဆိုလိုတာက ၄ ခါ ဆက္တိုက္ သက္တမ္းတိုးသြားမယ့္ ရက္ ၉၀ သက္တမ္းရွိ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း => ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းမွာ ၈.၉၁% ျဖစ္ပါတယ္။
(၈.၇၅% ÷ ၃၆၅ = ၀.၀၂၄၀% ေန႔စဥ္တိုးdingar။ ၀.၀၂၄၀% x ၉၀ = ၂.၁၅၈% ရက္ ၉၀ အပ္ေငြအတြက္အတိုးႏႈန္းdingar။ (၁ + ၂.၁၅၈%) – ၁ = ၈.၉၁%)

dingar။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၉% ျဖင့္ အပ္ေသာ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းdingar။ => ဒီမွာ တိုးရင္းေပါင္းျခင္း မရွိပါdingar။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းမွာ ၉% သာ ျဖစ္ပါတယ္Neo

တိုးရင္းေပါင္းအတိုးတြက္နည္းနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္းကို ဒီမွာေလ့လာပါ။world


တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းက အတိုးအမ်ားဆံုး ေပးတာေတြ႕ရပါတယ္dingar။ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းေတြမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ သက္တမ္းၾကာၾကာအပ္ေလေလ အတိုးမ်ားမ်ားေပးေလ ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ပိုတိုတဲ့ အပ္ေငြသက္တမ္းကာလေတြမွာ တိုးရင္းေပါင္းနဲ႔ တြက္ရင္ေတာင္မွ သက္တမ္းၾကာၾကာအပ္တဲ့ အပ္ေငြက ပိုမ်ားေနပါေသးတယ္Neo

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္းကပဲ ကိုယ့္အတြက္ အေျဖမွန္ အၿမဲတမ္းဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မွာပါdingar။ တျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေလးေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္dingar။ အဲဒါေတြကေတာ့ –

ကာလၾကာေလ အပ္ထားတဲ့ေငြကို ၾကာၾကာေလွာင္ထားရေလ

  • တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအပ္ေငြက အတိုးႏႈန္းအမ်ားဆံုးေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ပိုက္ဆံကိုလည္း အၾကာဆံုးအပ္ထားရတာမ်ိဳးပါdingar။ အေရးေပၚေငြလိုလို႔ ေငြျပန္ထုတ္ခ်င္တဲ့အခါ သက္တမ္းမျပည့္မီ ေငြထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သက္တမ္းမျပည့္မီေငြထုတ္တဲ့အခါ မ်ိဳးမွာ အတိုးေပးေလ့မရွိပါဘူးdingar။ ရမယ့္အတိုးရဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို ထုတ္ေပးတဲ့ ဘဏ္ေတြေတာ့ရွိပါတယ္dingar=> သက္တမ္းမျပည့္မီ ေငြထုတ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ ရက္ရက္ေရာေရာအတိုးေပးတဲ့ဘဏ္ေတြကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ 

ကာလတိုေလ စီမံခန္႔ခြဲရတာပိုမ်ားေလ

  • သက္တမ္းတိုတဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြေတြကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ ပိုရၿပီး အတိုးေငြကိုလည္း ရရွိတဲ့အႀကိမ္ေရ ပိုမ်ားပါတယ္dingar။ သို႔ေသာ္လည္း ကာလတိုတဲ့အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရတာပိုမ်ားေလပါပဲdingar။ ဘဏ္ကို ခဏခဏသြားရတာမ်ိဳးဆိုရင္လည္းပဲ ကိုယ့္အတြက္ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ ပိုကုန္တာေပါ့။  => အလိုအေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးတဲ့ နည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အပ္ေငြေတြကို mBanking ကေန ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ကာလၾကာေလ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကတိျပဳတာ ပိုၿမဲေလ

  • သက္တမ္းပိုၾကာတဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုက္ဆံစုေအာင္ တြန္းအားေပးတဲ့ နည္းတစ္နည္းပါပဲdingar။ အပ္ထားတဲ့ ပိုက္ဆံက ကိုယ္အလြယ္တကူခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ စာရင္းအမ်ိဳးအစားမဟုတ္တဲ့အျပင္ သက္တမ္းမျပည့္မီထုတ္ရင္လည္း အတိုးမရတဲ့ျပစ္ဒဏ္လိုမ်ိဳးေတြထားရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြစုျခင္းပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးတဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္dingar=> ကိုယ့္အႀကိဳက္ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး သက္တမ္းမျပည့္မီထုတ္ယူျခင္းအတြက္ ခက္ခဲၿပီး အကုန္အက်မ်ားေစတဲ့ ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းလို႔လည္း ဆိုလိုေကာင္း ဆိုလိုႏိုင္ပါတယ္။ 

အဆင္ေျပမႈ နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းထလုပ္တာက ပိုေကာင္းတယ္

  • ေနာက္ေန႔မွ ပိုမ်ားတဲ့ ၉% အတိုးႏႈန္းနဲ႔ စာရင္းေသအပ္ေငြကို သြားဖြင့္မယ္ဆိုတာထက္ ဒီေန႔ ၈.၅% နဲ႔ တကယ္ဖြင့္လိုက္တာကပိုေကာင္းပါတယ္dingar။ ေနာက္ေန႔ဆိုတာက မေသခ်ာမေရရာပါဘူးdingar။ ပိုမ်ားတဲ့အတိုးႏႈန္းအတြက္ သြားရမယ့္အခ်ိန္ နဲ႔ ကုန္က်မယ့္ခရီးစရိတ္ အတြက္ ရမယ့္အတိုးက ကာမိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးdingar။ စာရင္းေသနဲ႔ ပံုမွန္ေငြစုခ်င္တဲ့သူအတြက္ကေတာ့ အဆင္ေျပမႈက အဓိကက်ပါတယ္။ => ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပအေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ဘဏ္ကို ေရြးပါdingar။ ပိုေကာင္းတာကေတာ့ mBanking ကေနတစ္ဆင့္ စာရင္းေသဖြင့္လို႔ရတဲ့ဘဏ္မ်ိဳးကို ေရြးပါ။

အားလံုၿခံဳငံုၿပီးၾကည့္ရရင္ အတိုးႏႈန္းေတြက သိပ္ၿပီး သိသိသာသာကြာဟမႈမရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ့္အတြက္အဆင္ေျပမယ့္ စာရင္းေသကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အတိုးႏႈန္းအျပင္ တျခားအခ်က္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္dingar


စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ သိခ်င္ရင္ ဒီမွာ ေလ့လာပါdingarဘဏ္ေတြရဲ႕ အတိုးႏႈန္းေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါdingarစာရင္းေသစာရင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္နည္းကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Neo

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ပေဟဠိ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း ပဟေဠိ ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း fixed deposit quiz

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။