ဗီဒီယို – တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ နဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈစာရင္းပညာၾကား ျခားနားခ်က္မ်ား

စာရင္းကိုင္ပညာမွာ အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ (Financial accounting) နဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈစာရင္းပညာ (Managerial accounting) ပါ။ ဒီႏွစ္ခုက ဘယ္လိုကြဲျပားလဲ? အဓိကကြဲျပားတဲ့ ရႈေထာင့္ေတြကေရာ ဘာေတြလဲ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗီဒီယို – စာရင္းကိုင္ပညာ ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။

စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အေရးအပါဆုံး အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီစာရင္းကိုင္ပညာကေနတစ္ဆင့္ပဲ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို သိျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမွာပါ။ စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္းသိထားခ်င္ေပမယ့္ ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္ေလာက္ေလာက္ငွငွမရေသးတဲ့လူေတြအတြက္ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ေလာက္ေပးလိုက္႐ုံနဲ႔ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးစိစစ္ျခင္း – ဘ႑ာေရးစိစစ္ျခင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ စတင္ျခင္း ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ (၅) ခ်က္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ စတင္ျခင္း ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ စတင္ျခင္း ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ စတင္ျခင္း ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ စတင္ျခင္း ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အၾကမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း အၾကမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျမတ္အစြန္းဆိုတာ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း – ဘယ္ဟာက ပိုအေရးႀကီးလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း အၾကမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း အျမတ္အစြန္းနဲ႔ ေငြသားစီးဆင္းမႈ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာဘာလဲ။ SME လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ေငြသားစီဆင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း အၾကမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ေငြသားစီးဆင္းမႈက လုပ္ငန္းတစ္ခုကို … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာလို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိၾကတာလဲ။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ေရာ လိုအပ္လား။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – လုပ္ငန္းအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဆိုတာ ဘာလဲ။ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာလို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ ရွိၾကတာလဲ။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြၿပီး ေလ့လာလို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အဓိကအခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဝက္ဘ္ဆိုက္ (Website) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – လုပ္ငန္းအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဆိုတာ ဘာလဲ။ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာလို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ ရွိၾကတာလဲ။ အဓိကအခ်က္မ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက ဒီဂ်စ္တယ္ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း ဒါမွမဟုတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ လိုမ်ိဳးပါပဲ။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

E-commerce ဆိုတာ ဘာလဲ။

E-commerce ဆိုတာ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္မႈ (Electronic commerce) ရဲ႕ အတိုေကာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ အဓိကအခ်က္မ်ား E-commerce ဆိုတာ အြန္လိုင္းမွ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အာမခံပစၥည္းအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME Credit Guarantee Insurance (CGI) ေခ်းေငြမ်ား

Credit Guarantee Insurance (CGI) ကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ CGI က ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားက အာမခံပစၥည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိတဲ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ပါတယ္။ SME … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္