ဗီဒီယို – စာရင္းကိုင္ပညာ ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အေရးအပါဆုံး အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီစာရင္းကိုင္ပညာကေနတစ္ဆင့္ပဲ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို သိျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမွာပါCypher

စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္းသိထားခ်င္ေပမယ့္ ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္ေလာက္ေလာက္ငွငွမရေသးတဲ့လူေတြအတြက္ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ေလာက္ေပးလိုက္႐ုံနဲ႔ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲဆိုတာကို နားလည္သြားေစမယ့္ စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ ဗီဒီယိုေလးကို ေ႐ႊဒဂၤါးက ဖန္တီးေပးထားတယ္။helloေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။