စာရင္းကိုင္ျခင္း – ကိုယ္တိုင္လုပ္မလား၊ အကူအညီယူမလား။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


လုပ္ငန္းငယ္ ပိုင္ရွင္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့စိတ္ဓာတ္ ရွိတတ္ၾကပါတယ္shwedingar။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးသားျဖစ္သလို ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔လည္း မစိမ္းေတာ့ပါဘူးNeo

ဒါေပမယ့္ စာရင္းကိုင္ပညာက ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ကုန္တတ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ အကူအညီေတာင္းရင္ ေကာင္းမလဲ။yes


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ စာရင္းကို ကိုယ္တိုင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရဲ႕ အတြင္းအျပင္ က႑အကုန္လံုးကို သိႏိုင္ပါတယ္။
 • အကူအညီယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အကုန္အက်မ်ားႏိုင္မယ့္ အမွားေတြကို ေရွာင္ႏိုင္ပါမယ္။
 • စာရင္းကိုင္တဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြကို အျခားမွ အကူအညီယူျခင္းျဖင့္ အပိုင္းခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

yes


ကိုယ္တိုင္ စာရင္းကိုင္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား

ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိျခင္း

မိမိကိုယ္တိုင္ စာရင္းကိုင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကေကာင္းက်ိဳး တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္း ဘယ္လို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကို ေကာင္းစြာသိႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ေနရာမွာ ေကာင္းေကာင္းေရာင္းရလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ အကုန္အက်မ်ားႏိုင္မလဲ စသျဖင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈကို သိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ျပႆနာေတြကို ပိုၿပီး လ်င္ျမန္စြာ သတိထားမိေစႏိုင္ပါတယ္။

အကုန္အက်သက္သာျခင္း

ျပင္ပမွ အကူအညီယူျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္းကိုင္ ကူညီေပးမယ့္သူ ငွားရမ္းျခင္းက အကုန္အက်မ်ားပါတယ္shwedingar။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ စာရင္းကိ္ုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအတြက္ ကုန္က်မယ့္ေငြကို ေခၽြတာမိႏိုင္မွာပါ။yes


ကိုယ္တိုင္ စာရင္းကိုင္ျခင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ား

အခ်ိန္ကုန္ျခင္း

စာရင္းကိုင္ျခင္းက အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ယူႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အထူးသျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးဘူးဆိုရင္ အခ်ိန္ပိုကုန္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ လုပ္ငန္းငယ္ ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ဆိုတာ တန္ဖိုးအရွိဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္shwedingar။ စာရင္းကိုင္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး သံုးလိုက္တာက ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

အမွားေတြက ေစ်းႀကီးပါတယ္။

လစာေငြေပးျခင္း၊ ေဘလ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္း စတဲ့ေနရာေတြမွာ အမွားလုပ္လိုက္မိၿပီဆိုရင္ ဒီအမွားေတြက ေစ်းႀကီးပါတယ္။

စာရင္းကိုင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးဘူးဆိုရင္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ေတာ့ အမွားလုပ္မိႏိုင္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ျခင္းက ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ စာရင္းကိုင္ျခင္းက ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးဘူးဆိုရင္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတြင္း ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကို လက္လြတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္တိုင္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။

အခြန္စသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တိုင္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ခက္ပါတယ္။yes


yes


ဒါဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္လုပ္မလားshwedingar။ အကူအညီယူရမလား။

အကူအညီယူတာက အကုန္အက်မ်ားေပမယ့္ အမွားျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး အခ်ိန္အပိုလည္း သိသိသာသာ ရရွိေစတယ္၊ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ပိုတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အကူအညီျဖစ္မယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 • ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။
  • ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္းက အရမ္းေတာ့ ခက္ခဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
  • ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မႏွစ္သက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး အမွားကင္းဖို႔အတြက္ အကူအညီယူတာ ပိုေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။
 • ဘယ္ေလာက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလဲ။
  • စာရင္းကိုင္ပညာကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိတယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး လြယ္ကူႏိုင္ပါတယ္။
  • စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အကူအညီယူၿပီး ကိုယ္က လုပ္ငန္းလည္ပတ္တဲ့ေနရာမွာ အာ႐ံုစိုက္ေန႐ံုပါပဲ။
 • လုပ္ငန္းက ဘယ္ေလာက္႐ႈပ္ေထြးမႈ ရွိလဲ။
  • တကယ္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက ႐ိုးရွင္းတယ္ဆိုရင္ ဥပမာ တစ္လ တစ္လကို ေငြအလႊဲအေျပာင္း အနည္းငယ္ပဲ လုပ္ရတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္ စာရင္းကိုင္ျခင္းက လြယ္ကူႏိုင္ပါတယ္။
  • တကယ္လို႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ေငြအလႊဲအေျပာင္းမ်ား၊ မတူညီတဲ့ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားနဲ႔ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းအမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အကူအညီယူလိုက္တာ ပိုေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။
 • နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။
  • စာရင္းကိုင္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ စာရင္းကိုင္ျခင္းက အေတာ္ေလး လြယ္ကူႏိုင္ပါတယ္။
  • နည္းပညာဖက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သိပ္မရွိဘူးဆိုရင္ အကူအညီယူႏိုင္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္

ေကာင္းမြန္တဲ့ စာရင္းကိုင္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြက စာရင္းကိုင္ျခင္းကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစၿပီး အမွားျပဳလုပ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စာရင္းကိုင္ပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိကြ်မ္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ လိုအပ္ပါေသးတယ္shwedingar။ ေကာင္းတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြကလည္း ပိုက္ဆံေပးရေလ့ရွိပါတယ္Neo


ဘယ္လို အကူအညီမ်ိဳးလဲ။

အကူအညီယူျခင္းက ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေျဖမွန္ပဲဆိုရင္ အဲဒီအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။

ဘာအလုပ္ေတြလဲ။

ပထမဦးဆံုး ဘယ္လို အလုပ္ေတြကို တစ္ျခားသူဆီကေန အကူအညီယူခ်င္တာလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။

 • စာရင္းကိုင္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း
 • စာရင္းေရးျခင္း
 • ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံျခင္း
 • လုပ္ငန္းစိစစ္ စစ္ေဆးျခင္း
 • အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္း

ဒီအေပၚက တစ္ခ်ိဳ႕ ဒါမွမဟုတ္ အကုန္လံုးကို အကူအညီ ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္အဆင့္ထိ အကူအညီလိုလဲ။

ဒုတိယကေတာ့ ဘယ္အဆင့္ထိ အကူအညီလိုမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။

အကူအညီေပးဖို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အလုပ္ခန္႔လိုက္တာျဖစ္ျဖစ္ အျခားျပင္ပမွ အကူညီယူတာျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္shwedingar။ တစ္ခ်ိဳ႕က အေျခခံစာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္shwedingar။ တျခားလုပ္ငန္းေတြကလည္း အၾကံေပးျခင္းနဲ႔ အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္း၊ လစာေပးျခင္းမ်ား စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါတယ္Neo

လုပ္ငန္းေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူညီတဲ့အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

စာရင္းကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကူညီယူျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆိုရဲ႕ ဘ႑ာေရး စီမံျခင္း ေကာင္းမြန္မႈက စာရင္းကိုင္ျခင္းအေပၚမွာ အဓိကမူတည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ပဲလုပ္လုပ္၊ အကူအညီပဲယူယူ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင္ေျပမယ့္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ပါပဲ။yes


ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ “စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္” သင္တန္း – စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း အေျခခံ အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါNeo


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္

စာရင္းကိုင္ စာရင္းကိုင္ပညာ စာရင္းကိုင္ျခင္း ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္း အကူအညီေတာင္းျခင္း စာရင္းကိုင္ငွားျခင္း စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္းကိုင္မ်ား စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ား ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္းအားသာခ်က္ ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္းအက်ိဳး ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္းအားနည္းခ်က္ ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္းဆိုးက်ိဳး စာရင်းကိုင် စာရင်းကိုင်ပညာ စာရင်းကိုင်ခြင်း ကိုယ်တိုင်စာရင်းကိုင်ခြင်း အကူအညီတောင်းခြင်း စာရင်းကိုင်ငှားခြင်း စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်းကိုင်များ စာရင်းကိုင်အလုပ်များ ကိုယ်တိုင်စာရင်းကိုင်ခြင်းအားသာချက် ကိုယ်တိုင်စာရင်းကိုင်ခြင်းအကျိုး ကိုယ်တိုင်စာရင်းကိုင်ခြင်းအားနည်းချက် ကိုယ်တိုင်စာရင်းကိုင်ခြင်းဆိုးကျိုး Accounting accounting job accounting diy do accounting yourself do accounting myself should I do accounting myself getting help with accounting benefits of doing accounting myself advantages of doing accounting myself disadvantages of doing accounting myself

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။