စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ – သင္ရိုးပင္မစာမ်က္ႏွာ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

သင္ရိုးအေၾကာင္းအရာ

ဒီမိတ္ဆက္သင္တန္းမွာ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ျခဳံငုံေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

ဒီမိတ္ဆက္သင္တန္းမွာ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ ့ အေျခခံသေဘာတရားေတြျဖစ္တဲ့ စာရင္းကိုင္ကာလေတြ၊ စာရင္းကိုင္အေျခခံ အယူအဆေတြ၊ စာရင္းကိုင္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ကိုယ့္ရဲ ့လုပ္ငန္းမွာ စာရင္းကိုင္စနစ္ကို သက္မွတ္နိုင္မယ့္ အဓိကအဆင့္ေတြအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။123


ဒီသင္တန္းက ဘယ္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္သလဲ။

  • စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ့္ရဲ ့လုပ္ငန္းအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ ့အဓိပၸာယ္ကို ေလ့လာခ်င္တဲ့ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ မန္ေနဂ်ာေတြအတြက္။
  • စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ့ ဘ႑ာေရးအပိုင္းမွာ အလုပ္ေလၽွာက္ထားဖို႔ စဥ္းစားေနသူေတြအတြက္။
  • လုပ္ငန္းရဲ ့ဘ႑ာေရးကို ဘယ္လိုစီမံခန႔္ခြဲရမလဲဆိုတာကို ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားသူေတြအတြက္။
  • ဒီသင္တန္းက စာရင္းကိုင္ျခင္းကို ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို သင္ၾကားေပးသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

သင္ရိုးမာတိကာ

1.   စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲshwe။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.   တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.   စာရင္းကိုင္ ကာလမ်ား
4.   စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း
5.   စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
6.   စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ား
7.   Bookkeeperမ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ားႏွင့္ CPA မ်ား
8.   စာရင္းကိုင္စနစ္ကို သတ္မွတ္နိုင္မယ့္ အဆင့္ (၆) ဆင့္
9.   စာရင္းကိုင္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္မလား ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီယူမလား

သင္တန္းမွတ္ခ်က္

  • သင္တန္းအမ်ိဳးအစား – အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုမ်ားshwe။ အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
  • ႀကိဳတင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား – မရွိပါshwe။ (စတင္ေလ့လာမယ့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။)
  • ခန႔္မွန္းၾကာခ်ိန္ – ၁-၂ နာရီ

သင္႐ိုးနမူနာ Screenshot မ်ာ:


သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

ဒါကေတာ့ ပရီမီယမ္ သင္တန္းပါCypher

သင္တန္းေၾကး –

27,000 က်ပ္

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သင္တန္းေၾကးကို KBZPay (သို႔မဟုတ္) WavePay နဲ႔သာ လက္ခံပါတယ္Cypher

မွတ္ခ်က္shweshwe။ စာရင္းေပးသြင္းဖို႔ဆိုရင္ အီးေမးလ္ တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) Viber အသုံးျပဳတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe။ အဲ့ဒါမွသာ သင္တန္း စာရင္းေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈၿပီးေျမာက္တာနဲ႔ သင္တန္း ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပို႔ေပးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

ပက္ေက့ဂ်္ကမ္းလွမ္းခ်က္ – စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္သင္တန္းနဲ႔ Microsoft Office အေၾကာင္း မိတ္ဆက္သင္တန္း ႏွစ္ခုလုံးကို သင္တန္းေၾကး ၂၉,၀၀၀ က်ပ္တည္းနဲ႔ တက္ေရာက္လိုက္ပါshweတက္ေရာက္ရန္ႏွိပ္ပါ။

စာရင္းသြင္းထားၿပီးသားလား? ဒါဆိုရင္ ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ေလာ့ဂ္အင္ ဝင္ပါ။ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ တျခားသင္ခန္းစာမ်ားသို႔


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္