၂) တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာ – စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ သင္တန္း ->သင္ခန္းစာ (၂) – တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာ

ဒီဒုတိယေျမာက္ သင္ခန္းစာမွာေတာ့ စာရင္းကိုင္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာၾကားက ကြာျခားခ်က္ေတြကို သုံးသပ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။helloေက်းဇူးျပဳ၍ အႀကံျပဳခ်က္ မွ်ေဝေပးပါMorpheus

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


သင္ရိုးမာတိကာ

1.   စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲfinance။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.   တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.   စာရင္းကိုင္ ကာလမ်ား
4.   စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း
5.   စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
6.   စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ား
7.   Bookkeeperမ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ားႏွင့္ CPA မ်ား
8.   စာရင္းကိုင္စနစ္ကို သတ္မွတ္နိုင္မယ့္ အဆင့္ (၆) ဆင့္
9.   စာရင္းကိုင္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္မလား ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီယူမလား

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္