၁) စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။ – စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ သင္တန္း -> သင္ခန္းစာ (၁) – စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲshwe။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲshwe

စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ သင္တန္းရဲ႕ ပထမဆုံး သင္ခန္းစာကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္shwe။ ဒီပထမဆုံး သင္ခန္းစာမွာ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာနဲ႔ စာရင္းကိုင္ပညာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါေနရတာလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။123ေက်းဇူးျပဳ၍ အႀကံျပဳခ်က္ မွ်ေဝေပးပါNeo

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


သင္ရိုးမာတိကာ

1.   စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲshwe။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲshweနမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.   တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.   စာရင္းကိုင္ ကာလမ်ား
4.   စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း
5.   စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
6.   စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ား
7.   Bookkeeperမ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ားႏွင့္ CPA မ်ား
8.   စာရင္းကိုင္စနစ္ကို သတ္မွတ္နိုင္မယ့္ အဆင့္ (၆) ဆင့္
9.   စာရင္းကိုင္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္မလား ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီယူမလား

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္