ဗီဒီယို – တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ နဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈစာရင္းပညာၾကား ျခားနားခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းကိုင္ပညာမွာ အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါကေတာ့ တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ (Financial accounting) နဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈစာရင္းပညာ (Managerial accounting) ပါMorpheus

ဒီႏွစ္ခုက ဘယ္လိုကြဲျပားလဲ? အဓိကကြဲျပားတဲ့ ရႈေထာင့္ေတြကေရာ ဘာေတြလဲ ဆိုတာကို အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ေလာက္ေပးရံုနဲ႔ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ဗီဒီယိုေလးကို ထပ္မံတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။worldေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။