အာမခံကုမၸဏီကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ အာမခံကုမၸဏီေတြရဲ႕ အာမခံေတြက အကုန္နီးပါးဆင္တူတာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္မိဖို႔အတြက္ မလြယ္ပါဘူးshwedingar။ အမွန္တကယ္ မေလွ်ာက္ထားမခ်င္း ဘယ္အာမခံကုမၸဏီက ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ အာမခံကုမၸဏီကိုေရြးခ်ယ္မိဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မယ့္အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အာမခံအေၾကာင္း မသိေသးဘူးဆိုရင္ ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။world


အကာအကြယ္မ်ား

ပထမဆံုးသိထားရမယ့္အခ်က္က ဝယ္ယူဖို႔ စဥ္းစားထားတဲ့ အာမခံက ဘာအတြက္ အကာအကြယ္ေပးလဲဆုိတာပါပဲshwedingar။ ဝယ္ယူမယ့္အာမခံက ကိုယ္လုိအပ္တဲ့အရာကို အကာအကြယ္ေပးတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါေစ။

အကာအကြယ္မေပးတဲ့အခ်က္မ်ား

အကာအကြယ္မေပးတဲ့အခ်က္ေတြရွိလား၊ ဘာေတြကို အကာအကြယ္မေပးဘူးလဲ၊ ဘယ္လုိသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိလဲ စသျဖင့္ သိထားရပါမယ္shwedingar။ မသိထားဘူးဆုိရင္ အာမခံလုိအပ္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ ကုိယ့္ရဲ႕ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈက အက်ံဳးမဝင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အာမခံသက္တမ္း 

မ်ားေသာအားျဖင့္ အာမခံေတြက ၁ ႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ေပမယ့္ ေသခ်ာေအာင္ ကိုယ္ယူမယ့္အာမခံက သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ထိ အက်ံဳးဝင္တယ္ဆိုတာကို ေမးျမန္းပါ။

ပရီမီယံေၾကးေတြကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါshwedingar။ (အာမခံေၾကး)

ရႏုိင္မယ့္ အကာအကြယ္ေတြကို ေက်နပ္ၿပီဆုိရင္ အာမခံရဲ႕ေစ်းႏႈန္း (ပရီမီယံေၾကး) ကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါshwedingar။ အျခားအာမခံကုမၸဏီေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

ေငြေပးေခ်ျခင္းအစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈ

အာမခံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ပရီမီယံေၾကးကို တစ္ႏွစ္စာအတြက္ တစ္ခါတည္း တစ္စုတည္း အရင္ဆံုးေပးသြင္းဖုိ႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက လစဥ္၊ ၃ လတစ္ခါ၊ ၆ လတစ္ခါ စသျဖင့္ အရစ္က်ေပးသြင္းျခင္းမ်ားကို လက္ခံတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ဆုေၾကး

ကံေကာင္းၿပီး အာမခံသက္တမ္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈ မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္၊ ဒီအာမခံကုမၸဏီမွာပဲ အာမခံသက္တမ္းတိုးတယ္ဆုိရင္ ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆုအျဖစ္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးတာေတြလည္း ရႏုိင္ပါတယ္။

ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝယ္ယူသူမ်ားကို ကူညီေပးမယ့္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ (Customer Service) ေကာင္းေကာင္း ရွိလားshwedingar။ ဒါကိုေတာ့ အာမခံကုမၸဏီကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္လည္း စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ ဝန္ထမ္းေတြကေရာ ဝယ္ယူသူေတြကို ကူညီဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ရဲ႕လားshwedingar။ ေမးျမန္းမႈေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ေျဖေပးလားshwedingar။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖုန္းေခၚဖုိ႔လြယ္လား။

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈ

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈကို ေသခ်ာရွင္းျပထားလားshwedingar။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈအတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ။

မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပ့ခ်္ (facebook page) ေတြမွာ ေရးထားတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္နဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါshwedingar။ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြထဲမွာ အာမခံယူဖူးတဲ့သူရွိတယ္ဆုိရင္ သူတို႔ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ပါshwedingar။ Customer service ေကာင္းေကာင္းရွိၿပီး အခ်ိန္မွန္မွန္နဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကး တိတိက်က်ေပးတဲ့ အာမခံကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္မိဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။world


စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုကို မရွင္းလင္းတာရွိရင္ အာမခံကုမၸဏီကို ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါshwedingar။ အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းၿပီး တျခားကုမၸဏီနဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါshwedingar။ ဒီနည္းနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံကို ရွာေဖြေနတာဆိုရင္ အေပၚကအခ်က္ေလးကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၿပီး ႏိႈ္င္းယွဥ္ရွာေဖြရလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမ်ားကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ 

က်န္းမာေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္မႈ ေဆာင္းပါးမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ အာမခံလုပ္ငန္း အာမခံကုမၸဏီ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား အာမခံကုမၸဏီမ်ား အာမခံဘယ္လုိဝယ္ရမလဲ အာမခံဘယ္လိုေရြးရမလဲ အာမခံကုမၸဏီဘယ္လိုိေရြးမလဲ အာမခံလုပ္ငန္းဘယ္လိုေရြးမလဲ အာမခံလုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္နည္း အာမခံကုမၸဏီေရြးခ်ယ္နည္း အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ မော်တော်ယာဉ်အာမခံ အာမခံလုပ်ငန်း အာမခံကုမ္ပဏီ အာမခံလုပ်ငန်းများ အာမခံကုမ္ပဏီများ အာမခံဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ အာမခံဘယ်လိုရွေးရမလဲ အာမခံကုမ္ပဏီဘယ်လိုရွေးမလဲ အာမခံလုပ်ငန်းဘယ်လိုရွေးမလဲ အာမခံလုပ်ငန်းရွေးချယ်နည်း အာမခံကုမ္ပဏီရွေးချယ်နည်း insurance health insurance motor insurance car insurance how to choose an insurer how to pick an insurer

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။