သင့္ကားရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္ – ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ကိုယ့္ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြအေပၚ မထင္မွတ္ထားတဲ့အရာေတြ ၾကံဳရတဲ့အခါ အကုန္အက်မ်ားၿပီး ေတာ္ေတာ္လည္းဒုကၡေရာက္တတ္တာေၾကာင့္ အကာအကြယ္ထားခ်င္တဲ့ အရာေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္shwedingar.com။ အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြလို တန္ဖိုးမ်ားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအတြက္ အကာအကြယ္ထားခ်င္ၾကပါတယ္Tank

ဒီလိုအကုန္အက်မ်ားမယ့္ဒုကၡေတြကို ေရွာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင့္ကားရဲ႕အနာဂတ္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံနဲ႔ အာမခံခ်က္ထားလို႔ရပါတယ္Tank

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံအေၾကာင္း မသြားခင္မွာ အာမခံဆိုတာဘာလဲ ေသခ်ာနားလည္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာျပန္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္yes


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံဆိုတာဘာလဲ။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံဆိုတာ အိမ္သံုးကား၊ လုပ္ငန္းသံုးကား၊ ကုန္တင္ကားနဲ႔ ကုန္းလမ္းမွာသြားလာေနတဲ့ ယာဥ္ေတြအတြက္ အာမခံျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီအာမခံရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ထိခိုက္႐ွနာမႈမ်ားနဲ႔ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေပးေဆာင္စရာမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအကာအကြယ္ယူထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံ နဲ႔ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ ဆိုၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္shwedingar.com။ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

yes


သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံ

သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံဆိုတာ အာမခံထားသူေၾကာင့္ သူတစ္ပါး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္တဲ့အခါ ေပးေဆာင္စရာမ်ားအတြက္ အာမခံထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီအာမခံကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး တည္ဆဲဥပေဒအရ မျဖစ္မေနထားရတဲ့ အာမခံပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘာေတြကို ကာကြယ္လို႔ရလဲ။

အာမခံထားသူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မေတာ္တဆမႈမွာ သူတစ္ပါး ေသဆံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းေတြအတြက္ ေပးေဆာင္စရာမ်ားကို ကာကြယ္ထားလို႔ရပါတယ္shwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးသြင္းထားတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမေတာ္တဆမႈေတြအတြက္ အာမခံကုမၸဏီက ေပးေလ်ာ္ေပးပါတယ္။

အာမခံတစ္ခု ဘယ္ေလာက္တန္လဲshwedingar.com။ (ပရီမီယံေၾကး)

အာမခံေလွ်ာက္တဲ့အခါ အာမခံကုမၸဏီေတြက ကိုယ္ယူမယ့္အာမခံရဲ႕တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဒီတန္ဖိုးကို ပရီမီယံေၾကး (Premium) လို႔ ေခၚပါတယ္shwedingar.com။ တင္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ခရီးသည္အေရအတြက္နဲ႔ ကားတန္ခ်ိန္အေပၚမူတည္ၿပီး ပရီမီယံေၾကးက အိမ္သံုးကားေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ေထာင္မွ ၁ ေသာင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ေတြအတြက္ေတာ့ ၁ ေသာင္းမွ ၁ ေသာင္းခြဲအထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ ေလ်ာ္ေပးလဲ။

သူတစ္ပါးေသဆံုးမႈအတြက္ အမ်ားဆံုး ၁၀ သိန္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ အမ်ားဆံုး ၈ သိန္း၊ ပစၥည္းပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ အမ်ားဆံုး ၅ သိန္း ေလ်ာ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ကား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္မႈအတြက္ေရာ

သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံမွာေတာ့ အာမခံထားသူကိုယ္တိုင္အတြက္ အကာအကြယ္မပါပါဘူးshwedingar.com။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အာမခံထားသူရဲ႕ ကားျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ထုတ္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးအတြက္ဆိုရင္ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ ရွိပါတယ္။yes


အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ

အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံက မျဖစ္မေနရွိရတဲ့ အာမခံမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ အာမခံသူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ေရာ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအတြက္ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။ 

ဘာေတြကို ကာကြယ္လို႔ရလဲ။

အေျခခံအကာအကြယ္ေတြကေတာ့ မေတာ္တဆမႈ၊ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈ၊ မလိုတမာဖ်က္ဆီးခံရမႈ၊ ယာဥ္ေပၚသို႔ ပစၥည္းတစ္ခုခု ျပဳတ္က်ျခင္းမ်ားနဲ႔ သူတစ္ပါးထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ ေပးေဆာင္စရာမ်ား ပါဝင္ပါတယ္shwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးသြင္းထားတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမေတာ္တဆမႈေတြအတြက္ အာမခံကုမၸဏီက ေပးေလ်ာ္ေပးပါတယ္။

အပိုအကာအကြယ္ယူႏိုင္တာေတြက ေရႀကီးမႈ၊ ငလ်င္၊ မုန္တိုင္းစတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စစ္ေဘးအႏၲရာယ္၊ ခိုးယူမႈနဲ႔ ေလကာမွန္ပ်က္စီးမႈေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ပရီမီယံေၾကးကေတာ့ ပိုမ်ားသြားပါလိမ့္မယ္။

အာမခံသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။

အာမခံသက္တမ္းကို ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ၊ ၁ ႏွစ္ အထိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပရီမီယံေၾကးကိုေတာ့ အရင္ဦးဆံုးႀကိဳသြင္းဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးသြင္းၿပီးမွသာ အာမခံက အက်ဳံးဝင္မွာပါshwedingar.com။ သက္တမ္းတို အာမခံ (၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ) ေတြက တစ္ႏွစ္အာမခံထက္ ပိုၿပီး ေၾကးႀကီးတတ္တာကိုေတာ့ သိထားဖို႔လိုပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲshwedingar.com။ (ပရီမီယံေၾကး)

အာမခံေလွ်ာက္တဲ့အခါ အာမခံကုမၸဏီေတြက ကိုယ္ယူမယ့္အာမခံရဲ႕တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဒီတန္ဖိုးကို ပရီမီယံေၾကး (Premium) လို႔ ေခၚပါတယ္shwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးကို ကားအသံုးျပဳပံု၊ ကားတန္ဖိုးနဲ႔ ကားအင္ဂ်င္ပါဝါ စတာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္တဲ့တန္ဖိုးရဲ႕ ၀.၈% မွ ၂% အထိ ေကာက္ခံတတ္ပါတယ္။

စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္တဲ့တန္ဖိုး (Sum insured) ဆိုတာဘာလဲ။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမွာေတာ့ စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္တဲ့တန္ဖိုးဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ကား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ အာမခံကုမၸဏီဖက္မွ ေပးေလ်ာ္ႏိုင္မယ့္ အမ်ားဆံုးပမာဏျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အာမခံထားတဲ့ ကားရဲ႕တန္ဖိုးကို ဆိုလိုပါတယ္shwedingar.com။ ဒီစုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္တဲ့တန္ဖိုးက သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ၊ ေသဆံုးေစမႈ၊ ဒဏ္ရာရေစမႈမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္စရာမ်ားနဲ႔ေတာ့ မသက္ဆိုင္ပါဘူး။   

ဘယ္ေလာက္ ေလ်ာ္ေပးလဲ။

အာမခံသက္တမ္းအတြင္းမွာ မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အာမခံကုမၸဏီအေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေလ့ရွိတာေတြက

 • သူတစ္ပါး – ေသဆံုးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ အမ်ားဆံုး ၁၀ သိန္း၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈအတြက္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆံုး သိန္း ၅၀၀ က်ပ္။
 • အာမခံသူ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ – အမ်ားဆံုး ၁၀ သိန္း (အာမခံသက္တမ္းကာလအတြင္း)။
 • အာမခံသူ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈအတြက္ – စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္တဲ့တန္ဖိုး။

ဘာေတြအတြက္ အကာအကြယ္ မေပးဘူးလဲshwedingar.com။ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘူးလဲ။

အာမခံေပၚလစီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအရ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕အာမခံက အက်ံဳးမဝင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီလိုအေျခအေနမွာဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးမသြင္းခင္ ကိုယ္ယူမယ့္အာမခံရဲ႕ အေသးစိတ္ကို အရင္ဦးဆံုးေလ့လာသင့္ပါတယ္shwedingar.com။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးတဲ့ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဥပမာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 • အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း။
 • ျပည္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ား။
 • တမင္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား။
 • တန္ပို သယ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား။
 • တရားဝင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိေသာသူေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား။
 • အရက္ေသစာမူးယစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား။

ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆု (No Claim Bonus)

အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရယူခဲ့ေပမယ့္ တစ္ခုမွ ေလ်ာ္ေၾကးမေတာင္းဆိုခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆု ရရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီအာမခံကို အရင္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာမခံကုမၸဏီမွာပဲ သက္တမ္းတိုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္သြင္းရမယ့္ ပရီမီယံေၾကးအေပၚမွာ ေလွ်ာ့ေစ်းေတြေပးတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆုေတြက 

 • ၁ ႏွစ္ၿပီးတဲ့အထိ ေလ်ာ္ေၾကးမေတာင္းလွ်င္ အိမ္သံုးကားျဖစ္ပါက ၂၅% ေလွ်ာ့ေစ်း၊ လုပ္ငန္းသံုးကားျဖစ္ပါက ၁၅% ေလွ်ာ့ေစ်း။
 • ၂ ႏွစ္ၿပီးတဲ့အထိ ေလ်ာ္ေၾကးမေတာင္းလွ်င္ အိမ္သံုးကားျဖစ္ပါက ၃၀% ေလွ်ာ့ေစ်း၊ လုပ္ငန္းသံုးကားျဖစ္ပါက ၂၀% ေလွ်ာ့ေစ်း။
 • ၃ ႏွစ္ၿပီးတဲ့အထိ ေလ်ာ္ေၾကးမေတာင္းလွ်င္ အိမ္သံုးကားျဖစ္ပါက ၄၀% ေလွ်ာ့ေစ်း၊ လုပ္ငန္းသံုးကားျဖစ္ပါက ၂၅% ေလွ်ာ့ေစ်း။

Fleet Discount ဆိုတာဘာလဲ။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ားႀကီးကို တစ္ခါတည္း အာမခံထားတတ္တဲ့သူေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေလွ်ာ့ေစ်းပါshwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကား ၁၀ စီးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အာမခံထားတယ္ဆိုရင္ Fleet Discount အေနနဲ႔ အေျခခံပရီမီယံေၾကးကို ၁၀% ေလွ်ာ့ေပးပါလိမ့္မယ္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ​ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ (Owner book)၊ ဘီးခြန္ (Wheel tax) ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မိတၱဴနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ စတာေတြ လိုပါမယ္။

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမွာလဲ။ 

ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ အာမခံကုမၸဏီကို ရွာေဖြရလြယ္ကူေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံရႏိုင္မယ့္ ေနရာေလးေတြကို စုစည္းေပးထားပါတယ္shwedingar.com။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ထဲမွ ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုး အာမခံကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အကာအကြယ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ကုမၸဏီအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာမို႔လို႔ ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ဖို႔ အၾကံဳျပဳပါတယ္။

အာမခံ အာမခံလုပ္ငန္း ကားအာမခံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ အလံုးစံုအာမခံ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံ အာမခံလုပ်ငန်း ကားအာမခံ မော်တော်ယာဉ်အာမခံ အလုံးစုံအာမခံ အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ Insurance Motor insurance Car insurance Third party insurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။