အာမခံဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အရာရာတိုင္းက အၿမဲ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အရာေတြႀကံဳရတဲ့အခါလည္း အရမ္းအကုန္အက်မ်ားတတ္ပါတယ္Neo

အာမခံထားျခင္းက အိမ္မီးေလာင္ျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းခံရျခင္း စတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခါ ေငြေရးေၾကးေရးအကြယ္အကာအျဖစ္ ကူညီေပးပါတယ္shwe။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဆးဖိုးဝါးခ ကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိေလာက္မယ့္ အာမခံ၊ ကိုယ္ေသဆံုးသြားတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ အာမခံေတြလည္း ရွိပါတယ္Neo

အာမခံလုပ္ငန္း ဘယ္လိုအလုပ္ လုပ္လဲ။

အာမခံတစ္ခုရရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ (၄) ခု ရွိပါတယ္Neo

 • ပထမဦးဆံုး ဘာကိုကာကြယ္ခ်င္တာလဲဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္shwe။ ဥပမာ – အိမ္မီးေလာင္ျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းအတြက္။
 • အာမခံကုမၸဏီမွ ကိုယ့္ကာကြယ္ခ်င္တဲ့အရာရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေခ်ကို ၾကည့္ၿပီး အာမခံရဲ႕ တန္ေၾကး၊ အာမခံေၾကး (Premium) ေခၚ ပရီမီယံေၾကး ကို သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
 • အာမခံေၾကးကို ေပးသြင္းရပါမယ္။ ဒီအာမခံေၾကးကသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁ ႏွစ္အထိ) ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
 • သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလအတြင္း ကိုယ္ကာကြယ္ထားတဲ့ အရာျဖစ္ပ်က္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါတယ္shwe။ အာမခံကုမၸဏီက ေတာင္းဆိုမႈကို စစ္ေဆးၿပီးတဲ့အခါ သေဘာတူထားတဲ့ ပမာဏအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

အာမခံအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕testing


အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ဘာအတြက္ အာမခံထားလို႔ရလဲ။

အာမခံ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwe။ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့ အရာေတြအေပၚမွာ အာမခံထားႏုိင္ပါတယ္shwe။ ဒါေတြကေတာ့

 • လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (ဥပမာ – ကိုယ္တုိင္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ကေလး)။
 • ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခု (ဥပမာ – အိမ္၊ ကား၊ ဖုန္း)။
 • အျခားသူ သို႔မဟုတ္ အျခားသူရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အာမခံထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လို အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးအတြက္ အာမခံထားလုိ႔ရလဲ။

အျဖစ္အပ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အာမခံထားႏုိင္ပါတယ္shwe။ ဥပမာ –

 • လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဒုကၡိတျဖစ္ျခင္းအတြက္။
 • ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခု မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရေဘးဒဏ္ခံရျခင္း၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ အခိုးခံရျခင္းမ်ား အတြက္။
 • သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေသာ တစ္စံုတစ္ဦး၊ တစ္စံုတစ္ခုကို မေတာ္တဆ ဖ်က္စီးမိျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစျခင္းတုိ႔အတြက္ (ဥပမာ – ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ)။

ဘယ္လို အာမခံကုန္စည္ေတြ ရွိလဲ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ အာမခံကုန္စည္ေတြကေတာ့

 • အသက္အာမခံ
 • က်န္းမာေရးအာမခံ
 • ကိုယ္အဂၤါထိခုိက္မႈအာမခံ
 • ေျမြအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈအာမခံ
 • မီးအာမခံ
 • အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ
 • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အာမခံ

လုပ္ငန္းေတြ ထားရွိတတ္တဲ့ အာမခံေတြကေတာ့

 • စုေပါင္းအသက္အာမခံ
 • ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးအာမခံ
 • ေငြသားလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေငြပို႔ ေငြသယ္အာမခံ

အာမခံတစ္ခုက ဘယ္အခ်ိန္ထိ အက်ံဳးဝင္လဲ။

အာမခံ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိပဲ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္shwe။ (ဥပမာ – ၆ လ၊ ၁ ႏွစ္) အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအတြက္ပဲ အက်ံဳးဝင္တဲ့ အာမခံတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္shwe။ (ဥပမာ – ခရီးသြားအာမခံဆိုရင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။)

အာမခံတစ္ခုအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်လဲ။

ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ကိုယ္အာမခံခ်င္တဲ့ အရာေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္Neo

 • ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အမ်ားဆံုး နဲ႔
 • ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားဆံုး အျဖစ္အပ်က္ဆိုရင္ေတာ့ အာမခံကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုၿပီး မ်ားႏုိင္ပါတယ္။

အာမခံထားဖို႔ လိုအပ္လား။

တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံေတြက ဥပေဒအရ မျဖစ္မေန အာမခံထားရတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ကားပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ အာမခံ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္shweသူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ အာမခံက ေဘးလူအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ထိခိုက္မႈ၊ ေပးေဆာင္စရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေပးပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ကားပ်က္စီးမႈနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ထိခိုက္မႈအတြက္ေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူးNeo

အျခား အာမခံေတြကေတာ့ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး အာမခံထားသင့္ မထားသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိ္င္ပါတယ္shwe။ ကိုယ့္ကို မွီခိုေနတဲ့သူေတြရွိရင္ေတာ့ အာမခံရယူဖုိ႔ စဥ္းစားတာ မမွားပါဘူးshwe။ အာမခံရွိထားတယ္ဆိုရင္ မထင္မွတ္ပဲ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္တဲ့အခါ ကိုယ့္ကို မွီခိုေနတဲ့သူေတြအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး စိတ္ခ်ထားလို႔ ရပါတယ္။

အသက္အာမခံနဲ႔ အေထြေထြအာမခံဆိုတာ ဘာလဲ။

ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ အာမခံကုမၸဏီေတြမွာ အဓိက အာမခံအမ်ိဳးအစား (၂) ခု ရွိပါတယ္Neo

 • အသက္အာမခံ။
 • အသက္အာမခံ မဟုတ္ေသာ အာမခံ (အေထြေထြအာမခံ)။

အသက္အာမခံဆိုတာ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ကာကြယ္တဲ့ အာမခံပါshwe။ အာမခံထားတဲ့သူ ေသဆံုးခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေပးသြင္းခဲ့တဲ့ အာမခံေၾကးေတြကို အာမခံေပၚလစီေပၚတြင္ (အာမခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပၚတြင္) ေရးသားထားေသာ အက်ိဳးခံစားသူကသာ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အသက္အာမခံ မဟုတ္ေသာ အာမခံကေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအာမခံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံ (Assurance) ဆုိတာ ဘာလဲ။

တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အာမခံကုမၸဏီေတြက “Insurance” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မသံုးပဲ “Assurance” ဆိုၿပီး သံုးတတ္ပါတယ္shwe။ Assurance ဆိုတာက ျဖစ္မွာ က်ိန္းေသတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အာမခံထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ေသဆံုးျခင္းshwe။ ဒါေၾကာင့္ အသက္အာမခံကို Life insurance လို႔ေခၚသလိုပဲ Life assurance လုိ႔ ေခၚၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္Neo

မတူညီတဲ့ အာမခံကုမၸဏီေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မတူညီတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ ရွိပါတယ္shwe။ Insurance လို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ Assurance လို႔ပဲေခၚေခၚ အေသးစိတ္ စံုစမ္းဖို႔ကသာ အဓိကပါ။

အာမခံဘယ္လုိရႏုိင္မလဲ။

အာမခံကုမၸဏီ၊ လိုင္စင္ရ အာမခံကိုယ္စားလွယ္၊ လိုင္စင္ရ အာမခံ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံကေနတစ္ဆင့္ အာမခံကို ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္Neo

တစ္ခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို အလုပ္အက်ိဳးခံစားမႈအျဖစ္ အာမခံထားေပးတတ္ပါေသးတယ္။

အာမခံလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္ကုမၸဏီေတြက လုပ္ေနၾကတာလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေတြ႕ရတဲ့ လုိင္စင္ရအာမခံကုမၸဏီေတြက

 • ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း (ႏုိင္ငံပိုင္ အာမခံကုမၸဏီ)
 • AMI
 • Capital Life
 • CB Life
 • Global World
 • Grand Guardian
 • I-KBZ
 • Young Insurance

တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံ အာမခံလုပ္ငန္း အသက္အာမခံ အာမခံေၾကး ပရီမီယံေၾကးအာမခံ အာမခံလုပ်ငန်း အသက်အာမခံ အာမခံကြေး ပရီမီယံကြေးInsurance, Life Insurance, Premium, Assurance

အာမခံ အာမခံလုပ္ငန္း အသက္အာမခံ အာမခံေၾကး ပရီမီယံေၾကး အာမခံ အာမခံလုပ်ငန်း အသက်အာမခံ အာမခံကြေး ပရီမီယံကြေး life general insurance premium assurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။