ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) မွာ ရွိတဲ့ စေတာ့ေတြကို ဘယ္လုိအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


YSX မွာရွိတဲ့ စေတာ့ေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္တယ္ဆုိတာ YSX ကိုသြားမယ္၊ လုိခ်င္တဲ့ ရွယ္ယာကို ေအာ္ဒါတင္မယ္၊ ေငြေခ်မယ္၊ ရွယ္ယာရမယ္ ဒီေလာက္မ႐ိုးရွင္းပါဘူးdingar။ YSX မွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္း (Securities account) ရွိဖို႔လုိပါတယ္dingar။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စေတာ့အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ (၆) ခု ရွိၿပီး အဲဒီထဲက တစ္ခုနဲ႔ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္း ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္Tank

YSX မွာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Tank

လိုင္စင္ရ စေတာ့ရွယ္ယာအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကို ေရြးပါ။

ပထမဦးဆံုး ကိုယ္အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကို ေရြးပါdingar။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စေတာ့အက်ိဳးေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရရွိထားတဲ့ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ (Securities Companies) (၆) ခု ရွိပါတယ္dingarစေတာ့အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားကို ဒီမွာႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအဝယ္စာရင္း ဖြင့္ပါ။

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးရင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းဖြင့္ဖို႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္dingar။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းဖြင့္ရန္အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲဒီကုမၸဏီကို လူကိုယ္တိုင္ သြားဖို႔လိုပါတယ္Tank

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းကို အခမဲ့ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္dingar။ မွတ္ပံုတင္၊ ဘဏ္စာရင္းအေသးစိတ္ စတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ တင္ျပဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္dingar။ ဘဏ္စာရင္းရွိဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္dingar။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဘဏ္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းျဖစ္ရပါမယ္Tank

စာရင္းဖြင့္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏုိင္ဖို႔ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါTank

စာရင္းကို ေငြျဖည့္ပါ။

စာရင္းထဲကို ေငြျဖည့္ဖို႔လည္း လုိပါတယ္dingar။ ဆုိလုိတာကေတာ့ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းထဲကုိ ေငြသြင္းသလုိပဲ ဒီစာရင္းထဲကို ေငြသြင္းဖို႔ လုိပါတယ္dingar။ ေငြသြင္းၿပီးရင္ေတာ့ ရွယ္ယာေတြဝယ္ဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီdingar။ ရွယ္ယာေတြကို ေရာင္းထုတ္လုိက္တယ္ဆိုရင္လည္း ေရာင္းလုိ႔ရတဲ့ေငြေတြက ဒီစာရင္းထဲကို ဝင္ေနမွာပါdingar။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေပးရတဲ့ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း ဒီစာရင္းထဲကပဲ ျဖတ္သြားပါလိမ့္မယ္Tank

ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ရွယ္ယာတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိႏွင့္ေနၿပီးသားဆိုရင္ ဒီရွယ္ယာေတြကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းအသစ္ထဲမွာ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါတယ္Tank

စေတာ့ဝယ္ဖို႔အတြက္ ေအာ္ဒါတင္ပါ။

အခုေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္း ရွိၿပီဆုိေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါၿပီTank

အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ YSX ကေန ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ စေတာ့ (၇) ခုရွိပါတယ္dingar။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ စေတာ့ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕အက်ိဳးေဆာင္ဆီမွာ ေအာ္ဒါတင္ရပါမယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕အက်ိဳးေဆာင္ေတြဆီမွာ ေအာ္ဒါတင္လုိ႔ရတဲ့ အြန္လုိင္းအေရာင္းအဝယ္ပလက္ေဖာင္း ဒါမွမဟုတ္ မိုဘိုင္းအပ္ပလီေကးရွင္းရွိပါတယ္Tank

ေအာ္ဒါအမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳး ရွိပါတယ္Tank

  • ကန္႔သတ္ေအာ္ဒါ (Limit order) – ကန္႔သတ္ေအာ္ဒါက ကိုယ္ဆႏၵရွိတဲ့ေစ်းႏႈန္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေအာ္ဒါတင္ေပးရပါတယ္dingar။ အဝယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ကန္႔သတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း သို႔မဟုတ္ ပိုနည္းတဲ့ေစ်းႏႈန္းေရာက္မွသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မွာပါdingar။ အေရာင္းဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ပိုမ်ားတဲ့ေစ်းႏႈန္းေရာက္မွသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မွာပါ။
  • ေစ်းကြက္ေအာ္ဒါ (Market order) – ေစ်းကြက္ေအာ္ဒါဆုိတာက ဘယ္ေစ်းရမွ ေရာင္းမယ္၊ ဝယ္မယ္ မသတ္မွတ္ထားဘဲ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းဖို႔၊ ဝယ္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါdingar။ ရရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးေစ်းတစ္ခုမွ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္dingar။ ဒီေစ်းက ကုိယ္ေအာ္ဒါတင္ခဲ့တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔လည္း ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။

အက်ိဳးေဆာင္ကေနတစ္ဆင့္ ေအာ္ဒါတင္ၿပီးရင္ အက်ိဳးေဆာင္က ကိုယ့္ရဲ႕ေအာ္ဒါကို သူတို႔ရဲ႕ တျခားေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ေအာ္ဒါေတြနဲ႔အတူ YSX မွာ ေအာ္ဒါပို႔ေပးပါလိမ့္မယ္Tank

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစ်းကြက္ဖြင့္ထားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေအာ္ဒါတင္လု႔ိရသလုိ ေစ်းကြက္မဖြင့္ခင္မွာလည္း ႀကိဳတင္ေအာ္ဒါတင္လုိ႔ ရပါတယ္dingar။ ေအာ္ဒါတင္လို႔ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္နဲ႔ ေအာ္ဒါတင္တဲ့နည္း (ဥပမာ – ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အြန္းလုိင္းျဖင့္) အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္Tank

ရွယ္ယာဝယ္မွာဆိုရင္ စာရင္းထဲမွာ ေငြအလံုအေလာက္ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္dingar။ ရွယ္ယာေရာင္းမွာဆုိရင္ေတာ့ စာရင္းထဲမွာ ရွယ္ယာအလံုအေလာက္ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္Tank

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ Matching Time ကို ေစာင့္ပါ။

YSX မွာ မနက္ ၉ နာရီခြဲကေန ေန႔လည္ ၁ နာရီအထိ ႐ုံးဖြင့္ရက္တိုင္း ေအာ္ဒါေတြကို လက္ခံေပးပါတယ္dingar။ စေန၊ တနဂၤေႏြနဲ႔ အျခားအစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြေတာ့ ပိတ္ပါတယ္Tank

YSX မွာ တစ္ရက္ကို အေရာင္းအဝယ္တြဲခ်ိန္ (Matching Time) (၇) ႀကိမ္ ရွိပါတယ္dingar။ မနက္ ၁၀ နာရီ၊ ၁၀း၃၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီ၊ ၁၁း၃၀ နာရီ၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ၊ မြန္းလြဲ ၁၂း၃၀ နာရီ၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ျဖစ္ပါတယ္Tank

ဒီ Matching time ေတြမွာ YSX က အေရာင္းေအာ္ဒါနဲ႔ အဝယ္ေအာ္ဒါေတြကို ကိုက္ညီေအာင္ တြဲေပးပါတယ္dingar။ ေအာ္ဒါမွာလည္း ဦးစားေပးအဆင့္ေတြ ရွိပါတယ္dingar။ ေစ်းကြက္ေအာ္ဒါကို ကန္႔သတ္ေအာ္ဒါထက္ ပိုၿပီး ဦးစားေပးပါတယ္dingar။ ကန္႔သတ္ေအာ္ဒါေတြကလည္း ေစ်းႏႈန္းအေပၚမူတည္ၿပီး ဦးစားေပးတာေတြ ရွိပါတယ္dingar။ ေစ်းႏႈန္းတူေနရင္လည္း ေအာ္ဒါတင္တဲ့အခ်ိန္အေပၚမူတည္ၿပီး ဦးစားေပးသြားပါတယ္Tank

ေအာ္ဒါတုိင္းကေတာ့ အေရာင္းနဲ႔အဝယ္ အၿမဲတမ္း ကိုက္ညီေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ကိုယ္တင္ထားတဲ့ ေအာ္ဒါနဲ႔ ကိုက္ညီတာမရွိရင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူးTank

ဥပမာ – ကုမၸဏီ (A) အတြက္ ရွယ္ယာအခု ၁၀၀ ဝယ္ခ်င္ေပမယ့္ ကုမၸဏီ (A) အတြက္ ရွယ္ယာအခု ၁၀၀ ကို ေရာင္းခ်င္တဲ့လူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီေအာ္ဒါက ကိုက္ညီမႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ အေရာင္းအဝယ္လည္း ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးTank

ကန္႔သတ္ေအာ္ဒါမွာလည္း ဒီလုိပါပဲdingar။ လုိခ်င္တဲ့ေစ်းနဲ႔ ေပးခ်င္တဲ့သူမရွိရင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးTank

ေအာ္ဒါကိုက္ညီမႈရွိသြားၿပီဆုိရင္ စာရင္းရွင္းလင္းသည့္ေန႔ T+3

ေအာ္ဒါတြဲသြားၿပီဆုိရင္ အေရာင္းအဝယ္က ၿပီးေျမာက္သြားပါၿပီTank

ဒါေပမယ့္ စာရင္းရွင္းလင္းသည့္ေန႔ (Settlement date) လုိ႔ေခၚတဲ့ စေတာ့နဲ႔ ေငြ အၿပီးအပိုင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္က ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ပါဘူးdingar။ YSX ကေတာ့ T+3 ဆိုတဲ့ စာရင္းရွင္းလင္းလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ကို သံုးပါတယ္Tank

T ဆိုတာ လႊဲေျပာင္းတဲ့ေန႔ (Transaction date) ကို ဆိုလိုပါတယ္dingar။ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးဖုိ႔ကေတာ့ လႊဲေျပာင္းတဲ့ေန႔ကစၿပီး ေနာက္ ၃ ရက္ (အစုိးရ ႐ံုးဖြင့္ရက္) ၾကာပါတယ္Tank

လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားၿပီးဆံုးဖို႔ ၃ ရက္ၾကာေပမယ့္ ဒီေအာ္ဒါကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူးTank

အဝယ္ေအာ္ဒါတင္ထားရင္ ၃ ရက္ၾကာတဲ့အခါ ရွယ္ယာေတြ ရရွိပါလိမ့္မယ္dingar။ ဒီမတိုင္ခင္မွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းကေန ေငြကို ႏုတ္ယူၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္Tank

အေရာင္းေအာ္ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီရွယ္ယာေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေငြေတြကလည္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းထဲကို ၃ ရက္ ေနမွ ေရာက္မွာပါTank

ဥပမာ – တနဂၤလာေန႔မွာ ရွယ္ယာေတြကုိ ေရာင္းထုတ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ၾကာသပေတးေန႔မွာ စာရင္းထဲကုိ ေငြေတြ ဝင္ေနပါလိမ့္မယ္dingar။ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ဝယ္ယူလုိက္တယ္ဆုိရင္ အဂၤါေန႔မွာ စာရင္းထဲကို ရွယ္ယာေတြဝင္ေနပါလိမ့္မယ္Tank

ေအာ္ဒါကုိက္ညီမႈမရွိဘူးဆုိရင္

ေအာ္ဒါက အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ Matching time ေတြမွာ ကိုက္ညီဖို႔အတြက္ YSX မွ လုပ္ဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္dingar။ ကိုက္ညီမႈမရွိလုိ႔ ေအာ္ဒါဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ပါတယ္Tank

ေအာ္ဒါအမ်ားစုကေတာ့ တစ္ရက္ပဲ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္dingar။ ေအာ္ဒါက တစ္ေနကုန္တဲ့အထိ ကိုက္ညီမႈမရွိရင္ သက္တမ္းကုန္သြားပါလိမ့္မယ္dingar။ ေနာက္ေန႔မွာ ထပ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာ္ဒါထပ္တင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္Tank

တစ္ခ်ိဳ႕အက်ိဳးေဆာင္ေတြကလည္း “good till” ဆိုတဲ့ ေအာ္ဒါေတြကို တင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္dingar။ ဒီလုိေအာ္ဒါေတြက တစ္ပတ္အထိ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဒါတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႐ံုးဖြင့္ရက္ ၈ ရက္အထိ အက်ံဳးဝင္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္dingar။ ဒီလုိမ်ိဳး လုပ္လို႔ရမလားဆိုတာကိုလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အက်ိဳးေဆာင္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါTank

အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ

အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့သူေတြက ေအာင္ျမင္တဲ့အေရာင္းအဝယ္တိုင္းအတြက္ ေကာ္မရွင္ခ ေပးေဆာင္ရပါတယ္dingar။ ဒီဝန္ေဆာင္ခေတြကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (Securities and Exchange Commission of Myanmar – SECM) မွ သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္dingar။ အဝယ္ေအာ္ဒါဆုိရင္ အစိုးရကိုေပးရတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းဖိုးပါ ထည့္သြင္းေပးေဆာင္ရပါတယ္Tank

123


အမွန္တကယ္ အေရာင္းအဝယ္မျပဳလုပ္ခင္ စေတာ့ရွယ္ယာဆိုတာဘာလဲ ဒီမွာေလ့လာပါ။

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

စေတာ့ရွယ္ယာ ႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာ ဘယ္လုိအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရမလဲ ဘယ္လိုအေရာင္းအဝယ္လုပ္ စေတာ့ဘယ္လိုေရာင္း စေတာ့ဘယ္လုိဝယ္ ရွယ္ယာ စေတာ့ရွယ္ယာအေၾကာင္း စေတာ့အေၾကာင္း ရွယ္ယာအေၾကာင္း ေရာင္းဝယ္နည္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း စေတာ့ေစ်းကြက္ စေတာ့ေစ်းကြက္ အစု႐ွယ္ယာ ႐ွယ္ယာ စေတာ့႐ွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စတော့ စတော့ရှယ်ယာ ဘယ်လိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ရမလဲ ဘယ်လိုအရောင်းအဝယ်လုပ် စတော့ဘယ်လိုရောင်း စတော့ဘယ်လိုဝယ် ရှယ်ယာ စတော့ရှယ်ယာအကြောင်း စတော့အကြောင်း ရှယ်ယာအကြောင်း ရောင်းဝယ်နည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း စတော့ဈေးကွက် စတော့စျေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ How to trade stocks shares YSX process of trading stocks settlement day T+3 about stock share trading trading stock buy sell stock securities account security account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။