အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံ (Micro Health Insurance) မ်ားကို ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(Updated ေအာက္တိုဘာ  ၂၀၂၀)

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးေသးဘူးဆိုရင္ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာလုိက္ပါNeo

٭٭٭ပရီမီယံေၾကး၊ အကာအကြယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ ဤစာေရးသားခ်ိန္၌ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္တာေၾကာင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။testing


က်န္းမာေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အာမခံမ်ား
က်န္းမာေရးအာမခံ | အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံ | ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံtestingပရီမီယံေၾကးမ်ားသည္ အညႊန္းသေဘာသာျဖစ္သည္shwe။ အကာအကြယ္၊ အကာအကြယ္မေပးေသာအရာအမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပရီမီယံေၾကးမ်ားကို အာမခံကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး အတည္ျပဳပါNeo

အသက္ ႏွစ္စဥ္ တစ္လံုးတစ္ခဲ ပရီမီယံေၾကး (က်ပ္)
၆-၃၀ ၅,၀၀၀
၃၁-၄၀ ၅,၅၀၀
၄၁-၅၀ ၆,၅၀၀
၅၁-၆၀ ၈,၅၀၀
၆၁-၇၅ ၁၃,၀၀၀

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္မႈ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံမ်ား လူထုက်န္းမာေရးအာမခံ လူထူအေျချပဳက်န္းမာေရးအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း လူထုက်န္းမာေရးအာမခံ လူထူအေျချပဳက်န္းမာေရးအာမခံမ်ား လူထုက်န္းမာေရးအာမခံ လူထူအေျချပဳက်န္းမာေရးအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္မႈ အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ အသေးစားကျန်းမာရေးအာမခံများနှိုင်းယှဉ်မှု အသေးစားကျန်းမာရေးအာမခံများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း အသေးစားကျန်းမာရေးအာမခံများ လူထုကျန်းမာရေးအာမခံ လူထူအခြေပြုကျန်းမာရေးအာမခံများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း လူထုကျန်းမာရေးအာမခံ လူထူအခြေပြုကျန်းမာရေးအာမခံများ လူထုကျန်းမာရေးအာမခံ လူထူအခြေပြုကျန်းမာရေးအာမခံများနှိုင်းယှဉ်မှု insurance health insurance micro health insurance find and compare micro health insurance comapring micro health insurance

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။