က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားကို ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(Updated ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀)

က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးေသးဘူးဆိုရင္ က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမွာ ေလ့လာလုိက္ပါNeo

٭٭٭ပရီမီယံေၾကး၊ အကာအကြယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ ဤစာေရးသားခ်ိန္၌ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္တာေၾကာင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။123


က်န္းမာေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အာမခံမ်ား
က်န္းမာေရးအာမခံ | အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံ | ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံ123အကာအကြယ္ႏွင့္ ပရီမီယံေၾကးမ်ားသည္ အညႊန္းသေဘာသာ ျဖစ္သည္finance။ အကာအကြယ္၊ အကာအကြယ္မေပးေသာအရာအမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပရီမီယံေၾကးမ်ားကို အာမခံကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး အတည္ျပဳပါNeo

တစ္ခ်ိဳ႕ အာမခံကုမၸဏီေတြက ပက္ေက့ခ်္ျဖင့္သာ ေရာင္းတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္finance။ ရည္ၫႊန္း ပရီမီယံေၾကးမ်ားကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Neo

၁ ယူနစ္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အသက္အုပ္စုအလိုက္ ၁ ယူနစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ တစ္လံုးတစ္ခဲ ပရီမီယံေၾကး (က်ပ္)
၆-၃၀ ၃၁-၄၀ ၄၁-၅၀ ၅၁-၆၀ ၆၁-၇၅
အေျခခံအကာအကြယ္ (ေဆး႐ံုတက္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္း)
  • ေဆး႐ံုတက္ျခင္း – ၁ ရက္လွ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (အမ်ားဆံုး ရက္ ၆၀)
  • ေသဆံုးျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္း – ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
၁၁,၀၀၀ ၁၄,၃၀၀ ၁၇,၆၀၀ ၂၈,၆၀၀ ၆၁,၆၀၀
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အကာအကြယ္ (၁) (ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း)
  • ခြဲစိတ္ကုသျခင္း – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ အထိ
  • ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္
၁၆,၅၀၀
ရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အကာအကြယ္ (၂) (ေဆး႐ံု/ေဆးခန္းျပျခင္း)
  • ေဆး႐ံု/ေဆးခန္းျပျခင္း – တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၂,၅၀၀ က်ပ္ (အမ်ားဆံုး ၄ ႀကိမ္)
၈,၈၀၀

အကာအကြယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ၁၀ ယူနစ္အထိ ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္finance။ အေျခခံအကာအကြယ္ဝယ္ယူမွသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့အကာအကြယ္ေတြကို ဝယ္ယူႏုိင္မွာပါfinance။ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့အကာအကြယ္ယူနစ္ကလည္း အေျခခံအကာအကြယ္ယူနစ္ထက္ မ်ားလုိ႔မရပါဘူးNeo

က်န္းမာေရးအာမခံရဲ႕ ယူနစ္မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္မႈ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံမ်ား ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္မႈ ျပင္းထန္ေရာဂါ အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံများနှိုင်းယှဉ်မှု ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံများ ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံ ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံများနှိုင်းယှဉ်မှု ပြင်းထန်ရောဂါ insurance health insurance critical illness insurance find and compare critical illness insurance comparing critical illness insurance

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။