က်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံထားျခင္း (အပိုင္း ၁) – က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေရးေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာဆိုရင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ စဥ္းစားမိေလ့မရွိပါဘူး။

ဖ်ားနာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေတာ္တဆမႈႀကံဳတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ ပမာဏနည္းတဲ့ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ တတ္ႏုိင္ေလာက္ေပမယ့္ ကုန္က်စရိတ္အရမ္းမ်ားရင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။

ေငြေၾကးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူဖို႔ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရတာ၊ မလုပ္ေတာ့တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္shwedingar။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေဆးကုသမႈအတြက္ ပိုက္ဆံေခ်းမယ္ဆုိရင္လည္း အေၾကြးႏြံထဲနစ္သြားႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ အထူးသျဖင့္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဝင္ေငြလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံက အေထာက္အကူျဖစ္လာပါတယ္shwedingar။ ေငြေၾကးျပႆနာေတြကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္႐ုံမက က်န္းမာေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေပးၿပီးျဖစ္သလုိ စိတ္သက္သာရာလည္း ရေစပါတယ္။

အာမခံဆုိတာ ကိုယ့္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အာမခံဆိုတာဘာလဲ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ အာမခံေတြအေၾကာင္း ပိုၿပီးနားလည္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္းသိၿပီးၿပီshwedingar။ အာမခံကုမၸဏီေတြကုိ လိုက္ရွာေနတာဆိုရင္ က်န္းမာေရးအာမခံႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကို ဒီမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။testing


က်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေဆာင္းပါး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးထားပါတယ္။


က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

က်န္းမာေရးအာမခံဆုိတာ ဘာလဲ။

ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ေတြ ကာမိဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံက ကူညီေပးပါတယ္shwedingar။ အာမခံပရီမီယံေၾကးကို ေရွးဦးစြာေပးသြင္းရၿပီး အာမခံကုမၸဏီက အကာအကြယ္ထဲပါတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တိုင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ေလ်ာ္ေပးပါတယ္။

ဘာမွမျဖစ္ပ်က္ခင္မွာ အာမခံကုိ အရင္ဝယ္ယူၿပီး ပရီမီယံေၾကးကိုလည္း အရင္ဆံုးေပးသြင္းဖို႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကို မွတ္သားပါshwedingar။ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးသား ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အာမခံဝယ္ယူလို႔မရပါဘူး။

က်န္းမာေရးအာမခံက ဘာေတြကာကြယ္ေပးႏုိင္လဲ။

အကာအကြယ္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ အကာအကြယ္ကို ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံယူတဲ့အခါ အဓိကေရြးခ်ယ္မႈ (၂) ခု ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ 

 • ဘယ္လုိအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ခ်င္တာလဲ။
 • ဘယ္လိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ လုိခ်င္တာလဲ။

ဘယ္လိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ခ်င္တာလဲ။

 

အေျခခံအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအာမခံ အမ်ားစုကေတာ့ ေဆး႐ံုစရိတ္နဲ႔ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။

ေဆးခန္းျပျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါလို ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ေတာ့ အေျခခံက်န္းမာေရးအာမခံက အကာအကြယ္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ဒါေတြကို ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထပ္ေပါင္းအကာအကြယ္ေတြဝယ္ယူဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္shwedingar။ ပရီမီယံေၾကးကလည္း ပိုမ်ားသြားပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ အာမခံကုမၸဏီေတြက ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါမ်ားအတြက္အာမခံ သီးျခားထားရွိပါတယ္။ 

ဘယ္လုိအက်ိဳးခံစားခြင့္ လုိခ်င္လဲ။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ (တစ္ခါတစ္ေလ စုစုေပါင္းအာမခံထားႏုိင္တဲ့တန္ဖိုးလုိ႔လည္း ေခၚပါတယ္) ဆိုတာ အာမခံကုမၸဏီက အကာအကြယ္ေပးမယ့္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေပးေလ်ာ္မယ့္ေငြပမာဏကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ – အာမခံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေျခခံအကာအကြယ္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြက ေဆး႐ံုတက္ျခင္းအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁ ေသာင္းက်ပ္၊ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ၁၀ သိန္းက်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားမ်ားလုိခ်င္ေလေလ ပရီမီယံေၾကး မ်ားမ်ားေပးသြင္းဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

အကာအကြယ္မေပးတဲ့အရာေတြက

တျခားအာမခံေတြလုိပဲ က်န္းမာေရးအာမခံမွာလည္း အက်ံဳးမဝင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါကို အကာအကြယ္မေပးတဲ့အရာလုိ႔ေခၚၿပီး ဒီအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အာမခံပရီမီယံေၾကးမသြင္းခင္မွာ အက်ံဳးမဝင္မယ့္ အေျခအေန အေသးစိတ္ကို ေသခ်ာေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။

အကာအကြယ္မရႏုိင္မယ့္ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 • ေရာဂါေၾကာင့္ ၃ ရက္ထက္ပိုမၾကာတဲ့ ေဆး႐ံုတက္ျခင္းမ်ား
 • အာမခံေလွ်ာက္ထားစဥ္က ရွိၿပီးသား ေရာဂါမ်ား
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ား
 • အလွအပအတြက္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား
 • အၾကမ္းဖက္၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ စစ္ႏွင့္ စစ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရျခင္း
 • အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရျခင္း
 • ကိုယ္တိုင္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရျခင္း
 • သတ္ေသျခင္း (သို႔) သတ္ေသရန္ႀကံစည္ျခင္း
 • ေလ်ာ္ေၾကးလိမ္လည္ေတာင္းခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

ဒါ့အျပင္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ တင္ျပတဲ့အခ်က္အလက္ေတြက မွန္ကန္မႈမရွိဘူးလုိ႔ အာမခံကုမၸဏီက ဆံုးျဖတ္ရင္ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့အာမခံက အက်ံဳးဝင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဘယ္သူေတြ က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူႏုိင္လဲ။

အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၇၅ ႏွစ္အတြင္းရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ားက မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူခြင့္ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံက ဘယ္ေလာက္သက္တမ္းရွိလဲ။

က်န္းမာေရးအာမခံက တစ္ႏွစ္ခံပါတယ္shwedingar။ တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက သက္တမ္းတိုးတဲ့အခါ ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆု (No claim bonus) ေတြ ေပးတတ္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ကုန္က်လဲ။

ပရီမီယံေၾကး (အာမခံေၾကး) က အသက္အရြယ္၊ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ အပါအဝင္ အာမခံရဲ႕ အကာအကြယ္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

အကာအကြယ္နည္းမယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းမယ္၊ အသက္ငယ္မယ္၊ တစ္လံုးတစ္စုတည္းေပးေခ်မယ္ဆိုရင္ အာမခံေၾကးကပိုၿပီး သက္သာပါတယ္shwedingar။ အုပ္စုလုိက္ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆုိရင္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္shwedingar။ ၄ ေယာက္၊ ၅ ေယာက္ကစၿပီး အုပ္စုလုိက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ားစုရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပရီမီယံေၾကးက အသက္ ၃၀ ေအာက္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ ေသာင္းက်ပ္ကေနစပါတယ္shwedingar။ အျမင့္ဆံုးအကာအကြယ္ လုိခ်င္တဲ့သူေတြက အသက္အေပၚမူတည္ၿပီး ၄ သိန္း ကေန ၈ သိန္း သို႔မဟုတ္ ဒီထက္လည္းပိုမ်ားႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ က်န္းမာေရးအာမခံရဲ႕ ပရီမီယံေၾကးနဲ႔ ယူနစ္ေတြအေၾကာင္းကို အပိုင္း (၂) က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ယူျခင္းမွာ ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက ပရီမီယံေၾကးကုိ တစ္စုတည္း သို႔မဟုတ္ ၆ လတစ္ခါ အရစ္က်သြင္းဖို႔ ခြင့္ျပဳေလ့ရွိပါတယ္shwedingar။ အုပ္စုလိုက္ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ေတာ့ တစ္လခ်င္းနဲ႔ သံုးလတစ္ခါ ေပးသြင္းမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံက ကုိယ့္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသးတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပိုၿပီးေစ်းသက္သာတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ စမ္းသံုးၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ပရီမီယံေၾကး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ေထာင္က်ပ္မွ စတဲ့ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံကုိ ဝယ္ယူဖုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ testing


က်န္းမာေရးအာမခံရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို နားလည္ၿပီဆုိေတာ့ က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ယူျခင္းအေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ က်န္းမာေရးအာခံဆုိတာဘာလဲ က်န္းမာေရး က်န္းမာေရးအာမခံဆုိတာ က်န္းမာေရးအာမခံကဘာလဲ က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္း က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ ကျန်းမာရေးအာခံဆိုတာဘာလဲ ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုတာ ကျန်းမာရေးအာမခံကဘာလဲ ကျန်းမာရေးအာမခံအကြောင်း ကျန်းမာရေးအာမခံအကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း health insurance understading health insurance what is health insurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။