အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံ (Micro Health Insurance) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

က်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာ မထင္မွတ္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အာမခံျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံက ကိုယ့္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ အာမခံေၾကးပိုၿပီးသက္သာတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကို လိုခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံထက္ေတာ့ အကာအကြယ္ေတြက ပိုၿပီးကန္႔သတ္ထားပါတယ္shwedingar.com။ ဒါ့အျပင္ အကာအကြယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို တိုးျမႇင့္တာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ဒီအာမခံက ႐ိုးရွင္းၿပီး အာမခံေၾကးလည္းသက္သာပါတယ္။hello


အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာဘာလဲ။

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံဆုိတာ ႐ိုးရွင္းၿပီး ေစ်းသက္သာတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံထက္ ပိုၿပီးေစ်းသက္သာေပမယ့္ အကာအကြယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈေတြက အကန္႔အသတ္ပိုမ်ားပါတယ္။

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံက ဘာေတြကာကြယ္ေပးႏုိင္လဲ။

အကာအကြယ္ကေတာ့ မေတာတဆမႈ အက္ဆီးဒန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေဆး႐ံုတက္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဖ်ားနာျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ေဆးခန္းျပျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါေဝဒနာမ်ားခံစားရျခင္း စသည္တို႔အတြက္ကိုေတာ့ ကာကြယ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိလဲ။

ေဆး႐ံုတက္ျခင္းအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ရက္ ၆၀ အတြက္  အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါတယ္shwedingar.com။ တစ္ခါတစ္ရံ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ၅ သိန္း၊ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ၅ သိန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခုမွတ္ထားရမွာက တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္တယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၃ ရက္ အျပည့္တက္မွသာ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံကုိ ၁ ယူနစ္ထက္ပိုၿပီး ဝယ္လုိ႔ရလား။

ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံေတြနဲ႔ မတူပဲ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံမွာ “ယူနစ္” အျဖစ္ခြဲထားတာ မရွိပါဘူးshwedingar.com။ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ဝယ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အကာအကြယ္ကို တိုးျမႇင့္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါဘူး။

ဘယ္ေလာက္ကုန္က်လဲ။

အသက္ ပရီမီယံေၾကး (တစ္ႏွစ္လွ်င္)
၆-၃၀ ၅,၀၀၀ က်ပ္
၃၁-၄၀ ၅,၅၀၀ က်ပ္
၄၁-၅၀ ၆,၅၀၀ က်ပ္
၅၁-၆၀ ၈,၅၀၀ က်ပ္
၆၁-၇၅ ၁၃,၀၀၀ က်ပ္

ပရီမီယံေၾကးကုိ တစ္စုတည္း တစ္ခါတည္း ေပးေခ်ခဲ့ဖို႔ေတာ့ လုိပါတယ္။

အာမခံသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္လဲ။

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံက တစ္ႏွစ္ခံပါတယ္။

မကာကြယ္ေပးမယ့္အရာေတြက

ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံလုိပဲ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈက အက်ံဳးမဝင္တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးမသြင္းခင္မွာ အက်ံဳးမဝင္တဲ့အခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္သိေအာင္လုပ္သင့္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

  • ေရာဂါေၾကာင့္ ၃ ရက္ထက္ပိုမၾကာတဲ့ ေဆး႐ံုတက္ျခင္းမ်ား
  • အာမခံေလွ်ာက္ထားစဥ္က ရွိၿပီးသား ေရာဂါမ်ား
  • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
  • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ား
  • အလွအပအတြက္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား
  • အၾကမ္းဖက္၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ စစ္ႏွင့္ စစ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရျခင္း
  • အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရျခင္း
  • ကိုယ္တိုင္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရျခင္း
  • သတ္ေသျခင္း (သို႔) သတ္ေသရန္ႀကံစည္ျခင္း
  • ေလ်ာ္ေၾကးလိမ္လည္ေတာင္းခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

ေလွ်ာက္ထားဝယ္ယူႏုိင္သူမ်ား

အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၇၅ ႏွစ္အတြင္းရွိ မည္သူမဆို အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ားက မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ရန္ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖည့္ထားတဲ့ေလွ်ာက္လႊာ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြမွာ လက္ရွိက်န္းမာေရးကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ က်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခံစာ ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။ 

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံကို ဘယ္မွာရႏုိင္မလဲ။

အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံ ရရွိႏိုင္တဲ့ အာမခံကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။hello


အကာအကြယ္မ်ားမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမ်ား ရမယ့္အာမခံရွာေနတာဆုိရင္ေတာ့ ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာလုိက္ပါshwedingar.comပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ဒီမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္

က်န္းမာေရးအာမခံေတာ့ ရွိတယ္shwedingar.com။ ဘယ္လုိေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းရမလဲ သိခ်င္တာဆုိရင္ က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အာမခံက ကိုယ့္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသးတယ္ဆုိရင္ အာမခံဆုိတာဘာလဲ ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ အေသးစားအာမခံ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံ လူထုက်န္းမာေရးအာမခံ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ အေသးစားက်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာဘာလဲ အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ အသေးစားအာမခံ အသေးစားကျန်းမာရေးအာမခံ လူထုကျန်းမာရေးအာမခံ လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ အသေးစားကျန်းမာရေးအာမခံဆိုတာဘာလဲ health insurance micro health insurance what is micro health insurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။