ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမယူခင္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

မိုးေတြ အရမ္းရြာတဲ့အခ်ိန္၊ အလုပ္ေနာက္က်တဲ့အခ်ိန္တိုင္း ဘတ္စ္ကားမစီးပဲ တကၠစီပဲ စီးေနရလို႔ အရမ္းအကုန္အက်မ်ားေနၿပီလားshwe။ မိုးေရထဲမွာ တကၠစီငွားစီးရတိုင္း ကားတစ္စီးေလာက္ရွိရင္ေကာင္းမွာပဲလို႔ ေတြးမိဖူးလားshwe။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြလည္းရွိတယ္ဆုိေတာ့ ကားတစ္စီးေလာက္ ဝယ္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ စဥ္းစားေနၿပီဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမယူခင္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါMorpheus

ဝယ္ယူမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
ကားတစ္စီး ဝယ္ယူတဲ့အခါ ကားတန္ဖိုးပဲ ကုန္က်တာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ဝန္ေဆာင္ခ၊ စာရြက္စာတမ္းေၾကး၊ ေလွ်ာက္ထားခ၊ ေကာ္မရွင္ခဆိုၿပီး ေပးေဆာင္ရတာေတြ ရွိပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ကားဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ လက္ထဲမွာ ကားတန္ဖိုးထက္ ပိုတဲ့ ေငြပမာဏ ရွိဖို႔လိုပါတယ္shwe။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြဆိုရင္လည္း ေပးရမယ့္ ကနဦးေပးေခ်ေငြထက္ ပိုတဲ့ပမာဏ ရွိဖို႔ လုိပါတယ္Morpheus

ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
ဝယ္ယူမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေပးၿပီးေပမယ့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိပါေသးတယ္shwe။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ၊ အာမခံေၾကး စသျဖင့္ လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိသလို ေလာင္စာဆီဖိုး၊ ယာဥ္ရပ္နားခ၊ ဘီးခြန္၊ ဂိတ္ေၾကးစသျဖင့္ သြားလာတဲ့ေနရာ မ်ားရင္မ်ားသလို ကုန္က်မယ့္ ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္Morpheus

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္က်ေၾကး
ဒီလုိ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေနရခ်ိန္မွာ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကုိ အခ်ိန္မီေအာင္လည္း လုပ္ရပါေသးတယ္shwe။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအတြက္ ေနာက္က်ေၾကးက အမ်ားႀကီးသတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မီမေပးေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္လအတြက္ ျပန္ဆပ္ေငြက ပိုမိုခက္ခဲသြားႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အတိုးတြက္နည္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြရဲ႕ Amortization Method က ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတိုးႏႈန္းမ်ားၿပီး တြက္နည္း နားလည္ရခက္ေပမယ့္ Flat Method ကေတာ့ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတိုးႏႈန္းလည္းနည္းၿပီး နားလည္ရလြယ္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြယူတဲ့အခါ Flat Method ကို အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ Amortization Method က အမွန္တကယ္ေပးရတဲ့အတိုး ပိုနည္းေလ့ရွိတဲ့အတြက္ အတိုးတြက္နည္းကို ေသခ်ာနည္းလည္ေအာင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ေသခ်ာေမးျမန္းပါMorpheus

Flat Method နဲ႔ Amortization Method အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္
ကားဝယ္ယူတဲ့အခါ၊ အထူးသျဖင့္ အသံုးျပဳၿပီးသားကား ဝယ္ယူတဲ့အခါ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္shwe။ ကိုယ့္ကို ေရာင္းေပးတဲ့ကားက တကယ္ေကာင္းတဲ့ကား ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာလည္း ေသခ်ာစစ္ေဆးပါshwe။ ဝယ္ယူၿပီးေတာ့မွ မေကာင္းတဲ့ကားျဖစ္ေနရင္ ကားျပဳျပင္ခေတြနဲ႔ လစဥ္အရစ္က်ျပန္ဆပ္ေနရတဲ့ ျပန္ဆပ္ေငြေတြနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားၿပီး အေၾကြးလည္း ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ကားတန္ဖိုးက်ျခင္း
ကားဝယ္ယူၿပီးတဲ့အခါ ကားတန္ဖိုးက အလိုအေလ်ာက္ က်သြားပါလိမ့္မယ္shwe။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ကားကို တန္ဖိုးတစ္ခုနဲ႔ ဝယ္ယူခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ေရာင္းတဲ့အခါ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့တန္ဖိုးအတိုင္း ျပန္လည္ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ကားတန္ဖိုး က်သြားေပမယ့္ ေခ်းေငြကိုေတာ့ ေခ်းယူခဲ့တဲ့ပမာဏ ျပည့္တဲ့အထိ အၿမဲပံုမွန္ဆပ္ေနရမယ္ဆုိတာကို သတိရပါMorpheus

အျခားအရာမ်ားအတြက္ ေငြပိုနည္းလာျခင္း
ရွိသမွွ်ဝင္ေငြေတြကို ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔နဲ႔ ကားရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ပဲ အသံုးျပဳေနရတဲ့အတြက္ အျခားအသံုးျပဳဖို႔ေငြ ပိုမိုနည္းပါးလာပါလိမ့္မယ္shwe။ အသံုးျပဳဖို႔ေငြ နည္းလာတာနဲ႔အမွ် စုေငြလည္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေငြထပ္ေခ်းရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြသာမက အျခားထပ္မံေခ်းေငြမ်ားနဲ႔ အေၾကြးေတြ ပိုပိုၿပီး မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္shweအေၾကြးႏြံနစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။world


ဒါကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ယူတဲ့အခါ ခ်င့္ခ်ိန္ရမွာေတြပါshwe။ ေခ်းေငြနဲ႔ ဝယ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုက္ဆံအျပတ္ေပးၿပီး ဝယ္တာျဖစ္ျဖစ္ ကားတစ္စီးရွိျခင္းရဲ႕ ဒုကၡက မေသးပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ မဝယ္ခင္ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါဦးMorpheus

ကားေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေယူတဲ့အခါ သတိထားစရာများ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း auto loan watch outs borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။