ျမန္မာက်ပ္ (MMK) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားကို ေငြလဲႏႈန္းအသုံးျပဳ၍တြက္ခ်က္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

လက္ရွိ အဓိကေငြလဲႏႈန္းေတြၾကည့္ရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ။123


Sections:


သင္က ႏိုင္ငံျခားကို ခရီးထြက္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြအသုံးျပဳဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္တဲ့အခါ ျမန္မာက်ပ္ကေန ႏိုင္ငံျခားေငြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြကေန ျမန္မာက်ပ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္finance

ေငြေၾကး တစ္စုံစီတိုင္းမွာ (ဥပမာ – USD-MMK သို႔မဟုတ္ OMR-MMK) ေငြလဲႏႈန္းတစ္ခုစီရွိပါတယ္finance

ဒီေတာ့ ေငြေၾကးတစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကို လဲလွယ္တဲ့အခါ ဒီေငြလဲႏႈန္းေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ဘယ္လိုတြက္ခ်က္မလဲfinance


အဆင့္ ၁ : ေငြလဲႏႈန္း ရွာျခင္း။

ပထမဆုံးသင့္အေနနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ရွာဖို႔လိုပါတယ္finance။ – အသုံးမ်ားတဲ့ ေငြေၾကးေတြရဲ႕ ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို အၿမဲတမ္း မတူညီတဲ့ေငြေၾကးႏွစ္ခုစီအတြက္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္finance ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေတြနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္းေတြရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္းအရာေတြကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။


အဆင့္ ၂ : ေငြလဲႏႈန္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ဒီေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ေရးသားထားတာလဲဆိုတာကို ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္finance။ ေရးနည္းကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္Neo

  • finance ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘယ္ေလာက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ပမာဏတစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်လဲ သို႔မဟုတ္
  • finance ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘယ္ေလာက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပမာဏတစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်လဲဆိုၿပီးပါ။

ဥပမာ – ပုံမွန္အားျဖင့္ USD အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းက ၂,၁၀၀ ဆိုၿပီး ေရးေလ့ရွိပါတယ္finance။ (မွတ္ခ်က္financefinance။ ဥပမာျပေပးထားတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ နံပါတ္ေတြက ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။) ဒီမွာဆိုလိုတာက USD ၁ ေဒၚလာက ျမန္မာက်ပ္ ၂,၁၀၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္Neo

USD 1 = MMK 2,100

ေနာက္ထပ္ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ေရးနည္းကေတာ့ ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသလိုမ်ိဳး ေျပာင္းျပန္ေရးသားထားတာမ်ိဳးပါfinance

MMK 1 = USD 0.00048

ဒုတိယေရးနည္းက ပိုၿပီး နားလည္ရခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို သင္လည္း သတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္finance။ ဒီေရးနည္းက အသုံးမမ်ားေပမယ့္ သခ်ၤာနည္းအရေတာ့ ေရးႏွစ္ခုလုံးက အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္finance

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ ယူ႐ိုေငြအတြက္ ေငြလဲႏႈန္းကို ေရးသားတဲ့အခါ ၂,၂၆၀ လို႔ေရးသားတတ္ပါတယ္finance။ (ေငြလဲႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။) ဒီမွာဆိုလိုတာက

EUR 1 = MMK 2,260

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးနဲ႔လည္း ေရးသားႏိုင္ပါေသးတယ္finance။ ဒါကေတာ့

MMK 1 = EUR 0.00044

ဒါမွမဟုတ္ ၁၀၀၀ နဲ႔ ေျမႇာက္ၿပီး ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသလို ေရးသားႏိုင္ပါတယ္finance

MMK 1,000 = EUR 0.44

ဒါေတြအားလုံးက သခ်ၤာနည္းအရ မွန္ကန္ေပမယ့္ ပုံမွန္အသုံးမ်ားတဲ့ ေရးနည္းေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးfinance


အဆင့္ ၃ : ေငြေၾကးမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းfinance

တတိယအခ်က္ကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ေငြကို မည္သည့္ေငြေၾကးကေန မည္သည့္ေငြေၾကးကို ေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ဖို႔လိုပါတယ္finance

သင့္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြရွိၿပီး တျခားႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးကို ေျပာင္းလဲခ်င္တာလားNeo

ဒါမွမဟုတ္ သင့္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ျမန္မာက်ပ္ေငြအျဖစ္ေျပာင္းလဲခ်င္တာလားဆိုတာကိုျဖစ္ပါတယ္Neo


ျမန္မာက်ပ္ (MMK) -> ႏိုင္ငံျခားေငြ

ဒီေတာ့ အရင္းဆုံး ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ စတင္လိုက္ရေအာင္finance။ သင့္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြရွိၿပီး ဒီေငြက ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ညီမွ်တယ္ဆိုတာကို သိခ်င္တယ္ ဆိုပါစို႔finance

[ဥပမာ ၁]

ဥပမာအေနနဲ႔ သင့္မွာ ျမန္မာေငြ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး ဒီေငြကို USD အျဖစ္ေျပာင္းလဲမယ္ဆို ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတာ သိခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance

အေပၚမွာ ေျပာျပထားတဲ့အဆင့္က ေငြလဲႏႈန္းကိုပဲ ျပန္သုံးၿပီး တြက္ၾကည့္ပါမယ္Neo

USD 1 = MMK 2,100

ျမန္မာေငြ ၂၁,၀၀ က်ပ္က USD ၁ ေဒၚလာနဲ႔ ညီမွ်တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ ေငြပမာဏ (ျမန္မာေငြ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္) ကို ၂,၁၀၀ က်ပ္နဲ႔ စားရပါမယ္finance။ ဒါက “၁၅၀,၀၀၀” က “၂,၁၀၀” ဘယ္ႏွႀကိမ္လဲဆိုတာကို တြက္ၾကည့္သလိုမ်ိဳးပါfinance

150,000 ÷ 2,100 = 71.42857…

၁၅၀,၀၀၀ ÷ ၂,၁၀၀ = ၇၁.၄၂၈၅၇…

MMK 150,000 = USD 71.43

ဒီေတာ့ ျမန္မာေငြ ၁၅၀,၀၀၀ က USD ၇၁.၄၃ (ဒသမႏွစ္ေနရာအထိ ယူထားသည္) နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္finance။ မွတ္ခ်က္ ဒီပမာဏက ေငြလဲႏႈန္းေျပာင္းလဲတဲ့အခါ လိုက္ေျပာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္finance123


[ဥပမာ ၂]

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ရေအာင္finance။ သင့္မွာ ျမန္မာေငြ ၃၄၅,၀၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး ဒီေငြကို ထိုင္းဘတ္ (THB) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

THB 1 = MMK 63.7

ေငြလဲႏႈန္းမွာ THB ၁ ဘတ္ကို ျမန္မာေငြ ၆၃.၇ က်ပ္လို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ၃၄၅,၀၀၀ ကို ၆၃.၇ နဲ႔ စားပါမယ္Neo

345,000 ÷ 63.7 = 5,416.01…

၃၄၅,၀၀၀ ÷ ၆၃.၇ = ၅,၄၁၆.၀၁…

MMK 345,000 = THB 5,416

ဒီေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ ၃၄၅,၀၀၀ က ထိုင္းဘတ္ ၅,၄၁၆ ဘတ္နဲ႔ ညီမွ်တာကို ေတြ႕ရမွာပါfinance။ (ေငြလဲႏႈန္း ၆၃.၇နဲ႔တြက္ထားၿပီး ဒသမေနာက္က ဂဏန္းေတြ ျဖတ္ထားပါတယ္။)

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခု ဆက္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်finance123


[ဥပမာ ၃]

ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ေတာ္တို႔မွာ ျမန္မာေငြ ၇၈,၀၀၀ က်ပ္ရွိတယ္ဆိုၾကပါစို႔ ဒီေငြကို ဗီယက္နမ္ေငြ ေဒါင္ (VND) အျဖစ္ ေျပာင္းၾကည့္ရေအာင္finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

VND 100 = MMK 8.97

ဒီတစ္ခါေတာ့ VND က ၁ မဟုတ္ပဲ ၁၀၀ ျဖစ္ေနတာကို သတိထားမိမွာပါfinance။ ဒါကို သတိျပဳရပါမယ္finance

ဒီေတာ့ ေရွ႕မွာလို ၇၈,၀၀၀ ကို ၈.၉၇ နဲ႔ စားရင္ ဗီယက္နမ္ေငြ ၁၀၀ အတြက္ ပမာဏကိုရမွာျဖစ္ပါတယ္finance

78,000 ÷ 8.97 = 8,695.65217…

၇၈,၀၀၀ ÷ ၈.၉၇ = ၈၆၉၅.၆၅၂၁၇…

ဒီေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ ၇၈,၀၀၀ က ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၁၀၀ ရဲ႕ ၈,၆၉၅နဲ႔ ညီမွ်တာကိုေတြ႕ရမွာပါfinance။ ဒီေတာ့ ၁၀၀ နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

8,695.65217… x 100 = 869,565.217

၈,၆၉၅.၆၅၂၁၇… x ၁၀၀ = ၈,၆၉,၅၆၅.၂၁၇

MMK 78,000 = VND 869,565

အခုဆိုရင္ ျမန္မာေငြ ၇၈,၀၀၀ က်ပ္က ဗီယက္နမ္ေငြ ၈,၆၉,၅၆၅ ေဒါင္နဲ႔ညီမွ်တာကို ေတြ႕ရမွာပါfinance။ (VND 100 = MMK 8.97နဲ႔တြက္ခ်က္ၿပီး ဒသမေနာက္က ဂဏန္းေတြ ျဖတ္ထားပါတယ္။)

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ မူလေငြလဲႏႈန္း VND ၁၀၀ ကို VND ၁ ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေငြလဲႏႈန္းကို ၁၀၀နဲ႔ စားပါမယ္Neo

VND 100 = MMK 8.97

VND 1 = MMK 0.0897

ဒါဆို ဗီယမ္နမ္ေငြပမာဏရဖို႔ ျမန္မာေငြ ၇၈,၀၀၀ က်ပ္ကို ေငြလဲႏႈန္း ၀.၀၈၉၇ နဲ႔ စားပါမယ္finance

78,000 ÷ 0.0897 = 869,565.217…

၇၈,၀၀၀ ÷ ၀.၀၈၉၇ = ၈၆၉,၅၆၅.၂၁၇…

MMK 78,000 = VND 869,565

ဒါဆို ျမန္မာေငြ ၇၈,၀၀၀ က်ပ္က ဗီယမ္နမ္ေဒါင္ ၈၆၉,၅၆၅ နဲ႔ ညီမွ်တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖကို ရပါၿပီfinance


ႏိုင္ငံျခားေငြ -> ျမန္မာက်ပ္ (MMK)

အခု ေနာက္တစ္မ်ိဳးထပ္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္finance။ သင့္မွာ ႏိုင္ငံျခားေငြရွိၿပီး ဒီေငြက ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ညီမွ်တယ္ဆိုတာ သိခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance

[ဥပမာ ၄]

ဥပမာ – သင့္မွာ USD ၅၀၀ ရွိၿပီး ဒါက ျမန္မာက်ပ္ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ညီမွ်လဲသိခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာ ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္finance

USD 1 = MMK 2,100

USD ၁ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၂,၁၀၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ေငြ (USD ၅၀၀) ကို ျမန္မာေငြ ၂,၁၀၀ က်ပ္နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

500 × 2,100 = 1,050,000

၅၀၀ × ၂,၁၀၀ = ၁,၀၅၀,၀၀၀

USD 500 = MMK 1,050,000

ဒီေတာ့ USD ၅၀၀ က MMK ၁,၀၅၀,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တာကို ေတြ႕ရမွာပါfinance123


[ဥပမာ ၅]

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခု ထပ္ၾကည့္ရေအာင္finance။ ဒီတစ္ခါေတာ့ သင့္မွာ အိုမန္ေငြ (OMR) ၇၅၀ ရွိၿပီး ဒီေငြကို ျမန္မာက်ပ္ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့

OMR 1 = MMK 5,460

OMR ၁ က ျမန္မာေငြ ၅,၄၆၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ ပမာဏ (OMR ၇၅၀) ကို ျမန္မာေငြ ၅,၄၆၀ နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

750 × 5,460 = 4,095,000

၇၅၀ × ၅,၄၆၀ = ၄,၀၉၅,၀၀၀

OMR 750 = MMK 4,095,000

ဒီေတာ့ OMR ၇၅၀ က ျမန္မာေငြ ၄,၀၉၅,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တာကို ေတြ႕ရမွာပါfinance123


[ဥပမာ ၆]

ဒီတစ္ခါေတာ့ ကေမာၻဒီယားေငြ (KHR) ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကည့္ရေအာင္finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

KHR 100 = MMK 51

ထပ္ၿပီး သတိျပဳရမွာက ေငြလဲႏႈန္းက KHR ၁ အတြက္မဟုတ္ပဲ ၁၀၀ အတြက္ဆိုတာကိုပါfinance။ ဒါကို သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္finance။ ဒီေတာ့ တြက္ရလြယ္ကူေအာင္ KHR ၁ အျဖစ္ေျပာင္းလိုက္ရေအာင္ဗ်finance။ ဒီေတာ့ ေငြလဲႏႈန္းႏွစ္ဖက္လုံးကို ၁၀၀ နဲ႔ စားပါမယ္ဗ်finance

KHR 1 = MMK 0.51

အခုဆိုရင္ KHR ၁ ျမန္မာေငြ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာကို ရၿပီျဖစ္ပါတယ္finance။ ဒီေတာ့ ျမန္မာက်ပ္တန္ဖိုးရေအာင္ သင့္မွာရွိတဲ့ ေငြပမာဏ (KHR ၂၅၀၀) ကို ၀.၅၁ နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

2,500 × 0.51 = 1,275

၂,၅၀၀ × ၀.၅၁ = ၁,၂၇၅

KHR 2,500 = MMK 1,275

အခုဆိုရင္ KHR ၂၅၀၀ က ျမန္မာေငြ ၁,၂၇၅ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တာကို ေတြ႕ရမွာပါNeo


ႏိုင္ငံျခားေငြ -> ႏိုင္ငံျခားေငြ

ႏိုင္ငံျခားေငြကေန တျခားႏိုင္ငံျခားေငြတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့အခါ တြက္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းေတြလည္းရွိပါေသးတယ္finance

တြက္နည္းကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္Neo

  • finance တိုက္႐ိုက္ ေငြလဲႏႈန္းကို အသုံးျပဳျခင္း။
  • finance တျခားေငြေၾကးတစ္ခုကေန တဆင့္ခံလဲျခင္း။

တိုက္႐ိုက္ ေငြလဲႏႈန္းကို အသုံးျပဳျခင္းNeo

USD မွ တျခားအသုံးမ်ားတဲ့ေငြေၾကးေတြအတြက္ ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီထဲက ဒုတိယေျမာက္ tab မွာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္finance။ တျခားႏိုင္ငံျခားေငြမွ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံျခားေငြတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းေတြကိုေတာ့ တျခားဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္finance

[ဥပမာ ၇]

ဥပမာ သင္က USD ၁၅၀၀ ကို ထိုင္းဘတ္ (THB) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance။ ဒီေနရာမွာ ေငြလဲႏႈန္းက –

USD 1 = THB 33.04

USD ၁ ေဒၚလာက THB ၃၃.၀၄ ဘတ္နဲ႔ ညီမွ်တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ USD ပမာဏ (USD ၁၅၀၀) ကို THB ၃၃.၀၄ ဘတ္နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

1,500 × 33.04 = 49,560

၁,၅၀၀ × ၃၃.၀၄ = ၄၉,၅၆၀

USD 1,500 = THB 49,560

ဒီေတာ့ USD ၁၅၀၀ က THB ၄၉,၅၆၀ နဲ႔ ညီမွ်တာကို ေတြ႕ရမွာပါfinance။ ေငြလဲႏႈန္းေတြရဲ႕ ယူနစ္ေတြကို အၿမဲတမ္းစစ္ၾကည့္ေနဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္finance။ ဒါမွသာ မည္သည့္ေငြေၾကးကေန မည္သည့္ေငြေၾကးကို ေျပာင္းလဲတာလဲဆိုတာကို သိႏိုင္မွာပါfinance123


အသုံးမ်ားတဲ့ ေငြေၾကးတစ္ခုကို တဆင့္ခံလဲျခင္း (ဥပမာ USD၊ MMK)

ႏိုင္ငံျခားေငြတစ္ခုကေန တျခားတစ္ခုကို လဲလွယ္တဲ့ ေငြလဲႏႈန္းေတြ ရွာမေတြ႕ဘူးဆိုရင္ USD သို႔မဟုတ္ MMK အစရွိတဲ့ အသုံးမ်ားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကေန တဆင့္ခံ လဲလွယ္ႏိုင္ပါတယ္financeဒီေငြေၾကး ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။123


[ဥပမာ ၈]

ႏိုင္ငံျခားေငြ -> ျမန္မာက်ပ္ -> ႏိုင္ငံျခားေငြ

ဥပမာ သင္က ေတာင္ကိုရီးယားဝမ္ (KRW) ၂၇၀၀၀ ကို ဂ်ပန္ယန္း (JPY) အျဖစ္ေျပာင္းလဲခ်င္တာ ဆိုပါစို႔finance။ ဒါေပမယ့္ KRW/JPY အတြက္ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ရွာလို႔မရဘူးဆိုရင္ အရင္ဆုံး ေတာင္ကိုရီးယားဝမ္ (KRW) ကို ျမန္မာက်ပ္ (MMK) အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီးမွ ဒီ ျမန္မာက်ပ္ (MMK) ကေန ဂ်ပန္ယန္း (JPY) အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္

KRW 1 = MMK 1.70

KRW ၁ ဝမ္က MMK ၁.၇၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ ပမာဏ (KRW ၂၇၀၀) ကို MMK ၁.၇၀ နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

27,000 × 1.70 = 45,900

၂၇,၀၀၀ × ၁.၇၀ = ၄၅,၉၀၀

KRW 27,000 = MMK 45,900

အခုဆိုရင္ KRW ၂၇၀၀၀ ဝမ္က MMK ၄၅,၉၀၀ နဲ႔ ညီမွ်တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာပါfinance။ အခုဒါကို JPY အျဖစ္ေျပာင္းၾကည့္ရေအာင္finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Neo

JPY 1= MMK 16.4

JPY ၁ ယန္းက MMK ၁၆.၄ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ ပမာဏ (MMK ၄၅,၉၀၀) ကို MMK ၁၆.၄ နဲ႔ စားပါမယ္finance

45,900 ÷ 16.4 = 2,798.780…

၄၅,၉၀၀ ÷ ၁၆.၄ = ၂,၇၉၈.၇၈၀…

MMK 45,900 = JYP 2,799

ဒီေတာ့ KRW ၂၇၀၀၀ ဝမ္က MMK ၄၅၉၀၀ က်ပ္နဲ႔ ညီမွ်ၿပီး MMK ၄၅၉၀၀ က်ပ္က JYP ၂၇၉၉ ယန္းနဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္finance။ ဒီေတာ့ KHR ၂၇၀၀၀ ဝမ္က JYP ၂၇၉၉ ယန္းနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္finance

သတိျပဳရမွာက ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းေတြကို အသုံးျပဳၿပီးလည္း တြက္ၾကည့္လို႔ရတယ္ဆိုတာကိုပါfinance။ KRW မွ JPY ေငြလဲႏႈန္းေတြကေတာ့

KRW 27,000 = JPY 2,799

ေအာက္ကႏႈန္းထားေတြနဲ႔လည္း တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Neo

KRW 1 = JPY 0.1036

JPY 1 = KRW 9.65123


[ဥပမာ ၉]

ႏိုင္ငံျခားေငြ -> USD -> ႏိုင္ငံျခားေငြ

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုထပ္ၿပီး ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်finance။ သင္က စကၤာပူေဒၚလာ (SGD) ၃၅၀၀ ကို ယူ႐ို (EUR) အျဖစ္ လဲလွယ္ခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔finance။ ဒီတစ္ခါေတာ့ USD ကို တဆင့္ခံေငြေၾကးအျဖစ္ထားၿပီး အသုံးျပဳၾကည့္ရေအာင္ဗ်finance

ေငြလဲႏႈန္းေတြကိုေတာ့ ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္finance

USD 1 = SGD 1.33

USD ၁ေဒၚလာက SGD ၁.၃၃ ေဒၚလာနဲ႔ ညီမွ်တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ ပမာဏ (SGD ၃၅၀၀) ကို SGD ၁.၃၃ နဲ႔ စားပါမယ္finance

3,500 ÷ 1.33 = 2,631.578…

၃,၅၀၀ ÷ ၁.၃၃ = ၂,၆၃၁.၅၇၈…

SGD 3,500 = USD 2,631.58

အခု SGD ၃၅၀၀ က USD ၂၆၃၁.၅၈ (USD 1 = 1.33 SGD ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔တြက္ထားၿပီး ဒသမ ႏွစ္ေနရာ ယူထားပါတယ္။) ဒါကို EUR အျဖစ္ေျပာင္းလဲၾကည့္ရေအာင္Neo

ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Neo

USD 1 = EUR 0.92

USD ၁ ေဒၚလာက EUR ၀.၉၂ ယူ႐ိုနဲ႔ ညီမွ်တဲ့အတြက္ သင့္မွာရွိတဲ့ပမာဏ (USD ၂၆၃၁.၅၈) ကို EUR ၀.၉၂ နဲ႔ ေျမႇာက္ပါမယ္finance

2,631.58 × 0.92 = 2,421.05

၂,၆၃၁.၅၈ × ၀.၉၂ = ၂,၄၂၁.၀၅

USD 2,631.58 = EUR 2,421

(USD 1 = EUR 0.92 ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ဒသမ ျဖဳတ္ထားပါတယ္။)

အခုခ်ိန္မွာ SGD/EUR ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကေတာ့

SGD 3,500 = EUR 2,421

ဒါက

SGD 1 = EUR 0.69

EUR 1 = SGD 1.45123


မွတ္ခ်က္financefinance။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြတစ္ခုကေန တျခားႏိုင္ငံျခားေငြတစ္ခုကို ေငြလဲမယ္ဆိုရင္ ေငြလဲေကာင္တာေတြက MMK ကေန တဆင့္ခံလဲလွယ္တဲ့ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္finance

ျပည္ပမွာ လဲလွယ္မယ္ဆိုရင္လည္း အတူတူပါပဲ မတူညီတဲ့ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးႏွစ္ခုကို လဲလွယ္တဲ့အခါ ေငြလဲေကာင္တာေတြက သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသုံးေငြေၾကးကို ၾကားခံေငြေၾကးအျဖစ္ထားၿပီး လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္finance။ ဥပမာ သင္က ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ (MMK) ကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ (USD) ကိုလဲလွယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြလဲေကာင္တာေတြက MMK မွ THB ကိုအရင္လဲၿပီးမွ THB ကေန USD ကိုေျပာင္းလဲေပးမွာျဖစ္ပါတယ္finance

ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးတစ္စုံစီတိုင္းအတြက္ ေရာင္းေစ်းနဲ႔ ဝယ္ေစ်းဆိုၿပီး မတူညီတဲ့ ႏႈန္းထားႏွစ္ခုစီရွိတတ္ပါတယ္finance ေရာင္းေစ်းႏွင့္ဝယ္ေစ်းႏႈန္းထားေတြအေၾကာင္းကိုေတာ့ ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ား

လက္ရွိ အဓိကေငြလဲႏႈန္းေတြၾကည့္ရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ။123


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။