၁) Microsoft PowerPoint ဆိုတာ ဘာလဲ။ – Microsoft PowerPoint (mini-course)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Microsoft PowerPoint အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ -> သင္ခန္းစာ (၁) – Microsoft PowerPoint ဆိုတာ ဘာလဲshwedingar.com

ဒီသင္ခန္းစာမွာ Microsoft PowerPoint ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတြက္သုံးတာလဲ စသျဖင့္ ေျပာျပသြားမွာပါ။123


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


သင္ရိုးမာတိကာ

1.   Microsoft PowerPoint ဆိုတာ ဘာလဲ။
2.   PowerPoint တြင္ ပထမဆံုးတင္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း။

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္