သင္တန္း အႀကံျပဳခ်က္ – “Microsoft Office အေၾကာင္း မိတ္ဆက္”

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

မဂၤလာပါ volunteer,

“Microsoft Office အေၾကာင္း မိတ္ဆက္” သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာေတြအကုန္ၿပီးေျမာက္ၿပီးရင္ ေအာက္ကေဖာင္ထဲမွာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးမယ္ဆိုပါက ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္shwedingar

ပံ့ပိုးေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္shwedingartesting


အႀကံျပဳခ်က္ form ကိုျဖည့္ဖို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ ဝင္ပါ။


“Microsoft Office အေၾကာင္း မိတ္ဆက္” သင္ရိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္သြားရန္ testing


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္