သင္တန္း အႀကံျပဳခ်က္ – “စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္”

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

မဂၤလာပါ volunteer,

“စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္” သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာေတြအကုန္ၿပီးေျမာက္ၿပီးရင္ ေအာက္ကေဖာင္ထဲမွာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးမယ္ဆိုပါက ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္shwedingar

ပံ့ပိုးေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္shwedingar123


အႀကံျပဳခ်က္ form ကိုျဖည့္ဖို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ ဝင္ပါ။


“စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္” သင္ရိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္သြားရန္ 123


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္